VOLZET Intensiteit van training bij de geriatrische patiënt (70+) (Mevr van Dijk, Mevr Allegaert)

Datum 24-10-2020
Uur 09:00
Einduur 16:30
Adres Imperialaan 16, 1930 Zaventem
Contact Jan Tessier
Email deze persoon
050/415946
Organiserende ABCIG ABCIG Kinesitherapie in de Geriatrie
Prijs niet-leden € 150,00
Prijs AXXON-leden € 120,00
Prijs ABCIG-leden € 90,00
Prijs info hoe inschrijven? Graag een mailtje naar axxongeriatrics@gmail.com (voor/naam, mailadres, aanduiding lid Axxon of ABCIG Geriatrie en code van cursus bv cursus 1, cursus2, cursus3, cursus 4 of cursus1234) Prijs van het volgen van de vier cursussen in 2020 en dit voor de ABCIG leden is €300. 2.Stort op BE82 0016 0547 3268 (met referentie naam en code)

Intensiteit van training bij de geriatrische patiënt (70+)

Margreet van Dijk, Patsy Allegaert

Zaterdag 24 oktober 2020

Inleiding, doelstellingen

Intensiteit van training bij ouderen

Kracht theorie + workshop + voorbeelden

Balans theorie + workshop + voorbeelden

Snelheid en uithouding theorie + workshop + voorbeelden

Red-flags, zijn er medisch gevolgen?

Hulpmiddelen om intensiteit te verhogen:- Motivatie - Testschalen - Normaal waarden

GAPP

Het verouderen van de populatie is wereldwijd een realiteit. De laatste jaren wordt er meer aandacht

geschonken aan de oudere populatie en hun kwaliteit van leven. Vooral aan zelfredzaamheid wordt

belang gehecht, door de populatie zelf maar ook door instanties zoals de World Health Organisation en

de overheid.

De algemene tendens is dat ouderen actiever moeten worden en/of blijven, veel aandacht gaat ook uit

naar valpreventie. De kinesitherapeut speelt hierbij een belangrijke rol, zowel in WZC, privé praktijk

als in ziekenhuizen. De geriatrische patiënt is met zijn multi-pathologie kwetsbaar en vraagt vaak een

andere aanpak. Dit betekent echter niet dat de intensiteit van training laag moet zijn, verschillende

studies tonen aan dat ook bij ouderen de intensiteit van revalidatie hoog genoeg moet zijn om een

effect te hebben.

Hoe intensief wordt er geoefend met ouderen? Wat zijn de nieuwe inzichten van de laatste jaren;

evidence based practice? Hoe doe je dat en is dat wel medisch verantwoord?

Deze bijscholing belicht de nieuwe inzichten over training bij ouderen en vertaalt dit naar evidence

based practice. Doel van de bijscholing is inzichten en praktische informatie te verwerven om tot

haalbare en succesvolle revalidatieschema’s te komen. Op het einde van de dag kan je een circuit

training opstellen specifiek voor kracht, snelheid en balans en je kunt deze makkelijker en moeilijker

maken. Je weet hoe je het aspect uithouding in je oefensessie kunt inbouwen. Om tot de juiste

intensiteit van trainen te komen heb je motivatie nodig, hierin kunnen caregivers, testschalen en

normaalwaarden een belangrijke rolspelen. Tijdens deze studiedag worden verschillende testschalen,

waaronder de Berg Balance Scale uitgelegd en besproken, zodat je klaar bent om deze in de praktijk te

gebruiken.

Referenties:

-Dale Avers, Marybeth Brown. White Paper: Strength Training for the Older Adult Journal of

Geriatric Physical Therapy Vol. 32;4:09

-Catherine Sherrington, Zoe A Michaleff, Nicola Fairhall, Serene S Paul,

Anne Tiedemann, Julie Whitney, Robert G Cumming, Robert D Herbert,

Jacqueline C T Close, Stephen R Lord? Exercise to prevent falls in older adults: an updated systematic

review and meta-analysis. Br J Sports Med Published Online First: doi:10.1136/bjsports-2016-096547

Margreet van Dijk: kinesitherapeut revalidatie geriatrie UZ Leuven, campus Pellenberg. PhD

researcher met als onderwerp intensiteit van training bij de geriatrische gehospitaliseerde patiënt en de

rol van de mantelzorger.

Patsy Allegaert: kinesitherapeut revalidatie geriatrie UZ Leuven, campus Pellenberg.

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK