KineCoach® Module 2 - Cardiale kinesitherapie

Datum 08-10-2020
Uur 10:00
Adres Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen
Prijs € 650,00
Prijs AXXON-leden € 410,00

Nog te weinig wordt de hartpatiënt voor revalidatie opgevangen in de eerste lijn. Samen met experten uit de verschillende universiteiten werd nagedacht om eerstelijnskinesitherapeuten te betrekken bij de behandeling van hartpatiënten in de privépraktijk vanuit een multidisciplinaire benadering, waar naast een pakket pathologie en inspanningsfysiologie ook psychologen, diëtisten, cardiologen en huisartsen hun visie geven over de lifestyleproblematiek van hartpatiënten.

Verdere informatie over screening, EKG, reanimatie, devices – zoals ICD, defibrillators, pacemakers – farmacologie of typemedicatie bij inspanning en trainingsmodaliteiten komen aan bod. Monitoring en welke toestellen nuttig kunnen zijn voor hartpatiënten worden getoond en gebruikt. Door te vertrekken vanuit casussen wordt de praktijk aangebracht om vanuit kleinere groepen interactief te oefenen.

De vorming omvat een voorbereidend programma via e-learning. Net zoals bij de andere KineCoach-vormingen moet de 2-daagse basismodule rond bewegen en gezondheid eerst doorlopen worden alvorens te kunnen doorstromen naar de 3-daagse module cardiale. Na de module wordt een test afgelegd en zal de cursist een getuigschrift ontvangen.

Meer informatie en inschrijven

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK