Axxon Academy

Om aan de kwaliteitscriteria te voldoen zal elke individuele kinesitherapeut zich permanent moeten bijscholen. De maatschappij is trouwens in continue evolutie.

Er dient aandacht te zijn voor de persoonlijke ontwikkelingstrajecten uit voor de individuele kinesitherapeut. In het kader van de kwaliteitscriteria waaraan kinesitherapeuten dienen te voldoen om in de (nabije)toekomst te kunnen genieten van een kwaliteitspremie zal er aandacht zijn voor

  • Sociale vaardigheden
  • Kinesitherapeutisch/technische vaardigheden en nieuwe ontwikkelingen
  • Administratie en organisatie
  • Digitalisering

De beroepsvereniging kan – gezien haar unieke kennis van de noden en behoeften op  het werkveld – een rol spelen in de organisatie van opleidingen, seminaries, coachingstrajecten, congressen,… die de persoonlijke ontwikkeling en permanente bijscholing ten goede komen.

In onze kalender vindt u de actuele opleidingen die door de Axxon Academy worden georganiseerd en alle modaliteiten waaraan u dient te beantwoorden voor deelname.

De andere criteria handelen over :

  • Het invullen van de checklists ‘kinesitherapeutisch dossier’ en ‘praktijkorganisatie’
  • Het organiseren van een patiëntenbevraging gekoppeld aan een zelfevaluatie van het eigen kinesitherapeutisch handelen. Een alternatief hiervoor is het volgen van een als dusdanig erkende opleiding ‘communicatie kinesitherapeut/patiënt’
  • Het deelnemen aan peer reviews binnen een Locale Kwaliteitgroep van Kinesitherapeuten (LoKK)
  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK