Medisch kinesitherapeutisch overleg

AXXON, Domus Medica en Huis voor Gezondheid zijn in 2019 een project opgestart om de samenwerking tussen huisartsen en kinesitherapeuten aan te moedigen en te verbeteren. Samen hebben we de ‘handleiding voor een kwalitatief lokaal overleg tussen huisarts en kinesitherapeut’ ontwikkeld. In dt ondersteuningspakket behandelen we diverse thema’s. De thema’s zijn gebruiksklaar en onmiddellijk inzetbaar om een overleg mee te organiseren en te structureren:
 • Bereikbaarheid en communicatie
 • Kinesitherapievoorschrift
 • Samenwerking huisarts en kinesitherapeut
 • Bijzondere beroepsbekwaamheden in de kinesitherapie
 • Preventie binnen de kinesitherapie

 

Doelstelling

Ontwikkelen van een kosteloos hulpmiddel om plaatselijke ontmoetingen tussen huisartsen en kinesitherapeuten te ondersteunen, zodat:

 • overleg tussen beide beroepsgroepen wordt aangemoedigd
 • samenwerking wordt gestimuleerd
 • ervaringen worden uitgewisseld
 • duidelijke afspraken worden gemaakt

Belang van de methodologie

Huisartsen en kinesitherapeuten verbeteren hun interpersoonlijke relaties door individuele contacten, overleg in kleine groep, ... Elkaar ontmoeten staat op de eerste plaats.

Downloads

Meer informatie nodig over het project of bij de organisatie van een MKO?

Huis voor Gezondheid AXXON Domus Medica
Alev Akin: Ann Coppé: Jo Van Hoof:
alev@huisvoorgezondheid.be ann.coppe@axxon.be jo.vanhoof@domusmedica.be
AXXON Domus Medica

 

Nog vragen? Volg het Train The Trainer-moment !

 • Belichten van de inhoud van een MKO
 • Toelichting materiaal voor de organisatie van een MKO
 • Wat moet ik kunnen en kennen om een MKO te organiseren?
 • Hoe start ik zelf met het organiseren van een MKO?

Na de sessie ben je in staat om zelf een MKO te organiseren.

Wanneer gaat deze Train The Trainer door?

Donderdag 8 september van 12u tot 13u30 of van 20u tot 21u30.

Accreditatie voor huisartsen en kinesitherapeuten is aangevraagd.

Interesse om deel te nemen aan deze Train The Trainer?

Mail dan naar alev@huisvoorgezondheid.be

  

 • WVVK