Medisch kinesitherapeutisch overleg

AXXON, Domus Medica en Huis voor Gezondheid zijn in 2019 een project opgestart om de samenwerking tussen huisartsen en kinesitherapeuten aan te moedigen. Samen hebben we de ‘handleiding voor een kwalitatief lokaal overleg tussen huisarts en kinesitherapeut’ ontwikkeld. In deze handleiding behandelen we diverse thema’s. De thema’s zijn gebruiksklaar en onmiddellijk inzetbaar om een overleg mee te organiseren en te structureren.
 

 

Doelstelling

Ontwikkelen van een kosteloos hulpmiddel om plaatselijke ontmoetingen tussen huisartsen en kinesitherapeuten te ondersteunen, zodat:

  • overleg tussen beide beroepsgroepen wordt aangemoedigd
  • samenwerking wordt gestimuleerd
  • ervaringen worden uitgewisseld
  • duidelijke afspraken worden gemaakt

Belang van de methodologie

Huisartsen en kinesitherapeuten verbeteren hun interpersoonlijke relaties door individuele contacten, overleg in kleine groep, ... Elkaar ontmoeten staat op de eerste plaats.

Downloads

          

  

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK