Kwaliteitsregister kinesitherapie

De onafhankelijke website www.kinesitherapie.be is het online kwaliteitsregister van de Belgische kinesitherapeuten. In dit publiek register staan alle kinesitherapeuten die voldoen aan de kwaliteitscriteria van het kwaliteitsbevorderend systeem in de kinesitherapie. Deze website is een efficiënt hulpmiddel voor voorschrijvers en patiënten om kinesitherapeuten terug te vinden die voldoen aan de kwaliteitscriteria. Dankzij het kwaliteitsregister kan de kinesitherapeut aantonen dat hij regelmatig werkt aan de kwaliteitsverbetering van zijn zorg.

Wil u ook in het kwaliteitsregister staan? Meer info over kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie (en de kwaliteitscriteria) vindt u op de website van Pro-Q-Kine, de onafhankelijke organisatie die het systeem van kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie ontwikkelt en organiseert in opdracht van het RIZIV (www.pqk.be). 

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK