CVS en fybromyalgie: wat nu?

De Raad van State heeft beslist dat de regeling voor patiënten met fibromyalgie of CVS, die sinds 2017 van toepassing was, ongedaan wordt gemaakt. Het RIZIV heeft nu een omzendbrief verstuurd met meer toelichting.


Het arrest nr. 245.099 uitgesproken door de Raad van State op 4 juli 2019 vernietigt het koninklijk besluit van 17 oktober 2016 tot wijziging van artikel 7 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september. Dit KB zorgde ervoor dat patiënten met fibromyalgie of CVS niet langer gebruik konden maken van 60 kinesitherapiebeurten van een halfuur per jaar. In de plaats daarvan hadden ze recht op 18 sessies van 45 minuten in heel hun leven.

De vernietiging van het koninklijk besluit van 17 oktober 2016 heeft tot gevolg dat de vervanging van de specifieke terugbetalingsmodaliteiten van een behandeling volgens de “Fb”-lijst (art. 7, §14, 5° B.) voor patiënten die lijden aan CVS of fibromyalgie door nieuwe terugbetalingsmodaliteiten voor 18 kinesitherapiezittingen (van 45 minuten), eenmaal in het leven van de patiënt (verstrekkingen vermeld in de nomenclatuur onder de codenummers  564874, 564896, 564911, 564933, 564955, 564970, 564756, 564771, 564973, 564815, 564830 en 564852), vanaf 1 januari 2017 met terugwerkende kracht wordt geschrapt.

In de omzendbrief worden de gevolgen van het arrest vastgesteld en toegelicht:

  • enerzijds voor de patiënten die in 2017, 2018 of 2019 zijn behandeld;
  • anderzijds voor de patiënten die nog in behandeling zijn of waarvoor de behandeling nog maar net van start gaat.

1. Specifieke behandeling van 18 zittingen van 45 minuten die volledig is voltooid in 2017, 2018 of 2019 (terugbetaald of niet)

De terugbetaling, die is uitgevoerd of nog moet worden uitgevoerd, voor een behandeling van 18 zittingen van 45 minuten die volledig is voltooid, wordt verricht op basis van de voorwaarden die zijn vastgelegd in de bepalingen van het vernietigde koninklijk besluit (voorschriften, getuigschriften, duur van de zittingen, bedragen, ...). M.a.w. in deze situatie wordt alles afgehandeld zoals tot voor kort het geval was.

2. Specifieke behandeling van 18 zittingen van 45 minuten die nog loopt of nog niet is gestart

Voor behandelingen met een voorschrift dat opgesteld is voor 4 juli 2019 (oftewel voor de vernietiging van het KB) die nog niet of niet nog volledig hebben plaatsgevonden, blijven de bepalingen van het vernietigde koninklijk besluit van toepassing tot het einde van de behandeling. Na afloop van die behandeling van 18 zittingen kan de patiënt opnieuw aanspraak maken op een behandeling binnen de Fb-pathologie.

De patiënt kan onmiddellijk starten met 60 zittingen binnen de Fb, nadat de kinesitherapeut het kennisgevingsformulier heeft opgestuurd. De tellers worden terug op nul gezet.

3. Specifieke behandelingen van 18 zittingen van 45 minuten, voorgeschreven na 4 juli 2019

De voorschriften opgesteld vanaf de datum van het arrest van de Raad van State (4 juli 2019) kunnen niet meer als basis dienen voor de terugbetaling van een kinesitherapiebehandeling van 18 specifieke zittingen van 45 minuten. Indien u een patiënt reeds behandelde voor CVS of fibromyalgie op basis van een voorschrift dat na 4 juli werd opgesteld, dan attesteert u dit onder een Fb-pathologie. Dien een kennisgeving in voor een Fb-pathologie en attesteer de behandelingen als zittingen van 30 minuten.

4. Nieuwe behandelingen in de Fb-lijst

Vanaf de datum van het arrest van de Raad van State (4 juli 2019) kunnen de kinesitherapiebehandelingen voor de patiënten die lijden aan CVS of fibromyalgie opnieuw worden geattesteerd op basis van de voorwaarden in de herstelde nomenclatuur. De betrokken situaties binnen de Fb-lijst zijn vermeld op p. 34 en 35 van dit document:

Om een kennisgeving voor een Fb-patholgie in te dienen, kunt u gebruik maken van het aanvraagformulier, dat u hier kunt downloaden. Daarnaast vindt u dit ook terug op de AXXON-website onder de rubriek Leden - Mijn Praktijk - Kennisgevingen Fa en Fb.

De Technische Raad voor kinesitherapie brengt de komende weken nog een aantal verduidelijkingen bij bovenstaande omzendbrief.

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK