Uw softwaretoelage al aangevraagd?

Bent u pas afgestudeerd en/of vroeg u eerder nog geen softwaretoelage aan? Dan kunt u dit nog tot en met 30 september in orde brengen! U heeft mogelijks recht op een forfaitaire vergoeding van 800 euro.


Als kinesitherapeut kunt u een jaarlijkse forfaitaire tegemoetkoming krijgen in de kosten van het softwarepakket dat u gebruikt voor het elektronisch beheer van uw patiëntendossiers. Bent u pas afgestudeerd of vroeg u nog nooit eerder deze toelage aan? Dan heeft u tot 30 september 2019 de tijd om dit alsnog te doen.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?


1. U was gedurende het volledige betreffende jaar tot de overeenkomst toegetreden. Voor starters volstaat het dat u in de loop van dat jaar tot de overeenkomst bent toegetreden.

2. U heeft uw activiteit als kinesitherapeut als hoofdactiviteit.

3. U heeft een activiteit van 500 verstrekkingen per jaar, op basis van uw profiel voor het 2e jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor u de tegemoetkoming vraagt. Voorbeeld: U vraagt onze tegemoetkoming voor het jaar 2019. U moet in 2017 een activiteit van 500 verstrekkingen gehad hebben.
Voor starters geldt deze regel niet. Er is geen minimumactiviteit noodzakelijk voor het eerste jaar van de activiteit en voor de twee daaropvolgende jaren.

4. Uw softwarepakket is een van de softwarepakketten gehomologeerd door eHealth en daarna aanvaard door de Overeenkomstencommissie Kinesitherapeuten - Verzekeringsinstellingen.

5. Als meerdere kinesitherapeuten gezamenlijk eenzelfde softwarepakket gebruiken, zal elke kinesitherapeut onze tegemoetkoming ontvangen, op voorwaarde dat de leverancier van het softwarepakket bevestigt dat het gezamenlijk gebruik geoorloofd is.

Hoe doet u de aanvraag?


1. Vul voor het betreffende jaar het aanvraagformulier in.

2. Voeg er een attest bij van uw sociale verzekeringskas en/of van uw werkgever, waarop vermeld staat dat u uw activiteit in hoofdberoep uitoefent. Als u tegelijk als loontrekkende werknemer en als zelfstandige werkt, wordt uw hoofdactiviteit als kinesitherapeut aangetoond op basis van de combinatie van het attest van de sociale verzekeringskas en het attest van de werkgever.
De termijn tussen de afleveringsdatum van het attest en uw aanvraag voor tegemoetkoming mag niet meer dan 60 dagen bedragen.

3. Bezorg alles aan de dienst voor Geneeskundige Verzorging, bij voorkeur via e-mail (kinenl@riziv.fgov.be). Zo heeft u een bewijs. Wenst u dit toch per post te doen, doe dit dan via een aangetekend schrijven naar:

RIZIV
Dienst voor Geneeskundige Verzoring
Afdeling Kinesitherapeuten
Guffenslaan 33
3500 Hasselt

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK