Gratis ondersteuning bij de aanvraag van uw eHealth-certificaat

De digitalisering van uw praktijk is onontkoombaar. Om in de toekomst gezondheidsgegevens te kunnen delen met andere collega-zorgverstrekkers, heeft u een eHealth-certificaat nodig. Dankzij AXXON en éénlijn.be kunt u hiervoor een gratis afspraak maken om dit samen met u in orde te brengen.


De digitalisering van de kinepraktijk komt de komende jaren in een stroomversnelling. De doelstelling is om halfweg 2020 alle communicatie met de mutualiteiten (kennisgevingen, e-facturatie, enz.) via het elektronisch kinesitherapeutisch dossier digitaal te laten verlopen. Begin 2021 komt de elektronische kinesitherapeutische verwijsbrief (het voorschrift) eraan. Om dit alles op een veilige manier te kunnen uitvoeren dient u over een eHealth-certificaat te beschikken. Uit cijfers blijkt dat een groot aantal kinesitherapeuten nog steeds niet beschikken over dit geldig eHealth-certificaat. Nochtans is het verkrijgen van dit certificaat broodnodig wil men de gezondheidsgegevens van een patiënt op een veilige manier kunnen uitwisselen met verschillende instanties zoals mutualiteiten, collega-zorgverstrekkers, ziekenhuizen, de FOD Volksgezondheid enzovoort.

We weten evenzeer dat de aanvraag en integratie van een eHealth-certificaat niet altijd van een leien dakje loopt. Daarom kunnen Vlaamse kinesitherapeuten nu beroep doen op gratis ICT-ondersteuning voor de aanvraag en installatie van hun eHealth-certificaat.

Deze ondersteuning kan bekomen worden dankzij een samenwerking tussen AXXON en éénlijn.be, het ICT-ondersteuningsproject voor professionele zorgverstrekkers in opdracht van Zorg en Gezondheid.

De aanvraagprocedure gebeurt op afspraak. Om een afspraak te maken, kunt u bellen naar 050/77 11 11 (maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 20 uur) of mailen naar info@eenlijn.be. Tijdens de aanvraag van het eHealth-certificaat zal de supportmedewerker van éénlijn.be het programma TeamViewer gebruiken om het nodige te doen. Tevens wordt het eHealth-certificaat geïntegreerd in uw kinesoftwarepakket indien van toepassing.

Wat is er nodig om het eHealth-certificaat aan te vragen? 

  • Uw elektronische identiteitskaart (eID)
  • De pincode van uw identiteitskaart
  • Een eID-kaartlezer
  • Uw RIZIV-nummer
  • Een recent en goed werkende pc met TeamViewer erop

Wat is het eHealth-certificaat?

De certificaten worden door het eHealth-platform uitgereikt na een aanvraagprocedure. Een persoon of een organisatie kunnen zich zo identificeren als zorgverlener of erkende instelling. Het eHealth-certificaat is een klein bestandje dat op de computer wordt geplaatst, dat dienstdoet als digitaal paspoort van de computer van de zorgverstrekker.

Waarvoor dient het?

Het eHealth-certificaat geeft toegang tot verscheidene eGezondheidsdiensten via het kinesoftwarepakket, waaronder de verzekerbaarheidsgegevens van uw patiënt (via MyCareNet) en de beveiligde communicatie van gezondheidsgegevens (via eHealthBox). In de loop van 2020 – 2021 kunt u het ook gebruiken voor de elektronische facturatie en berichtgeving omtrent uw prestaties (via MyCareNet).

Hoe wordt het aangevraagd?

Het eHealth-certificaat wordt aangevraagd via een toepassing van het eHealth-platform: de eHealth Certificate Manager. De aanvraag, installatie en integratie van het certificaat kan dus gratis door de mensen van éénlijn.be begeleid worden.

Wees er snel bij om een afspraak te maken want deze gratis ondersteuning loopt af in het najaar!

  •