Verplicht vanaf december: betalingen afronden

Vanaf 1 december 2019 moeten zorgverleners, net als alle andere ‘ondernemers’, de bedragen afronden die hun patiënten contant betalen. Deze verplichting geldt voor alle ondernemingen, zonder uitzondering. Het doel is het gebruik van de kleine stukken van 1 en 2 cent, waarvan de aanmaak duur is, stapsgewijs af te bouwen.


De verplichte afronding van het bedrag dat een patiënt contant betaalt, is verenigbaar met de verplichtingen van een zorgverlener die gelinkt zijn aan de sector geneeskundige verzorging (tarieven naleven, maximumprijzen naleven, enz.), op voorwaarde dat hij afrondt overeenkomstig de geldende regels.

Het afronden van het bedrag is verplicht voor contante betalingen.
 

U rondt af:

 • op het totale bedrag dat de patiënt betaalt (maximum 2 eurocent)
 • of op het deel van het contant betaalde bedrag in geval van een gemengde betaling (bv. contant en met de kaart).

Als u dat wil, dan kan u ook afronden in geval van andere betaalmiddelen (bv. betalingen met kaart) als de betaling gebeurt in het bijzijn van uzelf (of een lid van uw onderneming: secretaris, loketpersoneel, confrater, enz.) en van de patiënt. In dat geval moet u uw patiënt waarschuwen door de vermelding ‘Het totaal bedrag wordt steeds afgerond’ zichtbaar weer te geven. 

Binnen de Overeenkomstencommissie heeft AXXON een voorstel op tafel gelegd om het tarief van € 22,26 per prestatie op te trekken en af te ronden naar € 22,30. Binnen de bespreking van het kinesitherapiebudget 2020 is er nog een klein miljoen ter beschikking, dat de afronding van de erelonen kan financieren. Het voorstel moet nog goedgekeurd worden. Wij houden u op de hoogte van zodra er meer nieuws is.

 

Wat moet u concreet doen?

Op elk document dat het te betalen totaalbedrag vermeldt, vermeldt u uitdrukkelijk de toegepaste afronding. Op het ontvangstbewijs van het getuigschrift voor verstrekte hulp vermeldt u:

 • Bedrag na afronding dat effectief werd ontvangen door de zorgverlener
 • Bedrag vóór afronding tussen haakjes. 

De correcte afronding naar boven wordt aldus niet beschouwd als een tariefoverschrijding. Anderzijds kan u, als u een geconventioneerde zorgverlener bent, geen ander type afronding toepassen, zoals een afronding op de euro. Bv. het officiële tarief van 25,37 EUR afronden naar 26 EUR kan dan niet.

Toepassingsregels om af te ronden

U moet het totaal bedrag dat de patiënt contant betaalt afronden naar het dichtste veelvoud van 5 cent. De afronding kan in geen geval meer bedragen dan 2 cent. 

De afronding moet u als volgt toepassen:

 • Als het te betalen totaalbedrag eindigt op 1, 2, 6 of 7 cent, dan rondt u af naar het dichtste lagere veelvoud van 5 cent.
 • Als het te betalen totaalbedrag eindigt op 3, 4, 8 of 9 cent, dan rondt u af naar het dichtste hogere veelvoud van 5 cent. 
   

Totaal bedrag eindigend op

Afronding

Voorbeelden

0,x1

0,x0

12,91 wordt 12,90

0,x2

0,x0

12,92 wordt 12,90

0,x3

0,x5

12,93 wordt 12,95

0,x4

0,x5

12,94 wordt 12,95

0,x5

Geen afronding

12,95 wordt 12,95

0,x6

0,x5

12,96 wordt 12,95

0,x7

0,x5

12,97 wordt 12,95

0,x8

0,x0

12,98 wordt 13,00

0,x9

0,x0

12,99 wordt 13,00


Heeft u nog vragen? Neem dan zeker ook een kijkje bij de FAQ van de FOD Economie op deze pagina.
 


 Omzendbrief “Verplichte afronding vanaf 1 december 2019: gevolgen voor de sector geneeskundige verzorging” 

Bron: RIZIV en FOD Economie
 • CareConnect
 • Trenker
 • WVVK