Een conventie onder de kerstboom - M20-21 goedgekeurd

Na urenlange onderhandelingen heeft AXXON een overeenkomst voor twee jaar ondertekend. Een bijzonder harde noot om te kraken, gezien de weinig constructieve houding van de mutualiteiten. De Fb- en E-pathologieën worden geherwaardeerd; efficiëntiewinsten moeten geherinvesteerd kunnen worden in de sector. De overeenkomst M20 - 21 is ondertussen goedgekeurd door de commissie Begrotingscontrole en het Verzekeringscomité


Herwaardering

Bij de start van de onderhandelingen waren alle partijen het erover eens dat er in 2020 moest ingezet worden op de chronische zorg. Bovenop de indexmassa van 20,5 miljoen werd er na lange discussies een extra marge van 5,47 miljoen toegevoegd aan het budget voor 2020. Dit omdat AXXON bleef hameren op het feit dat de oorspronkelijke ramingen voor de dossierkost en de eerste zittingen in de courante in 2018 en 2019 schromelijk overschat werden. Deze extra financiële injectie zorgde ervoor dat de Fb- en E-pathologieën ten volle geherwaardeerd kunnen worden.

Toch wil AXXON in de toekomst voor de Fb- en E-pathologiegroep verder inzetten op doelmatige zorg en mediaangerichte terugbetaling. AXXON wil voor de eerste reeks van behandelingen een hoger honorarium voorzien, waarna dat afgebouwd wordt eens de mediaan bereikt is. En hier knelt het schoentje van de pseudocodes.

De problematiek van de pseudocodes

Vermits het gebruik van pseudocodes (nog steeds) voor problemen zorgt bij de mutualiteiten, zal AXXON erop toezien dat de registratie van de eerste zittingen binnen de verschillende pathologiegroepen (pseudocodes in courante en Fa; registratie bij Fb, E en lijst § 11 bis) volledig geïmplementeerd wordt in de nomenclatuur. Dat betekent een wetswijziging, en we weten uit ervaring dat publicaties in het Staatsblad lang kunnen aanslepen. Deze nieuwe nomenclatuurwijzigingen zullen mogelijks ergens halverwege 2020 in het Staatsblad worden gepubliceerd.

Wachten op goedkeuring

De overeenkomst M20 - 21 is ondertussen goedgekeurd door de commissie Begrotingscontrole en het Verzekeringscomité. Indien de ontslagnemende regering haar fiat geeft, wordt de overeenkomst M20 - 21 in de loop van januari of februari 2020 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Pas dan is het mogelijk om te deconventioneren, tot 30 dagen na publicatie. Daarnaast wordt de conventietekst  niet langer per post verstuurd, maar ontvangt u deze uitsluitend via de persoonlijke eHealthbox.

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK