Niet-telewerkbare functies

Men kon via de media vernemen dat werkgevers voortaan maandelijks moeten meedelen hoeveel personen werkzaam zijn in hun onderneming met een niet-telewerkbare functie. Enkel werkgevers moeten de tool gebruiken (en dus niet zelfstandigen die geen enkele werknemer in loondienst hebben). 


Enkel werkgevers moeten de tool gebruiken, dus wanneer je iemand in dienst hebt. In die situatie moet je naast de medewerkers in loondienst ook de zelfstandigen (die structureel aanwezig zijn) meetellen. Een zelfstandige zorgverstrekker met bijvoorbeeld een praktijkassistente in werknemersstatuut, moet dus de tool gebruiken en daarbij ook het aantal zelfstandigen meetellen die structureel werkzaam zijn in diens praktijk, voor zover zij op de eerste werkdag van de maand aanwezig zijn/waren. Dit moet telkens ten laatste op de 6e van de maand gebeuren. 

Een zelfstandige zorgverstrekker die geen enkele werknemer heeft, maar wel een groepspraktijk deelt met andere zelfstandigen, moet niets doorgeven – ook niet indien 1 van die andere zelfstandigen wel een werknemer in dienst heeft. Deze laatstgenoemde zelfstandige moet dus wél de tool moet gebruiken. 

Meer informatie op de website van de Vlaamse overheid
  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK