Verandering in uro-, gynaeco-, colo- of proctologische revalidatie

De vereenvoudiging in de behandelingen in de "Fa"-lijst voor situaties die een uro-, gynaeco-, colo- of proctologische revalidatie vereisen gaat in. Het is niet meer verplicht om eerst 18 courante nummers aan te rekenen. 


Tot nu toe was het verplicht 18 verstrekkingen in de courante pathologie aan te rekenen alvorens een behandeling in de "Fa"-lijst te attesteren. Sinds 1 januari 2021 is het voor situaties waarin uro-, gynaeco-, colo- of proctologische revalidatie nodig is niet meer verplicht.

Bijgevolg moet u niet langer een duidelijke verbetering van de symptomen aantonen aan het einde van deze 18 zittingen door middel van een begin- en eindbilan van de behandeling. Alleen het voorschrift van de behandelende arts-specialist blijft vereist. 

Deze wijziging is op 31 maart in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt en gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari. Dit betekent dat het mogelijk is dat u voor behandelingen die in het eerste kwartaal zijn uitgevoerd, een correctiedocument van het ziekenfonds kan ontvangen.

Bron: RIZIV

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK