Solidair met Oekraïne

We steunen onze collega's en de mensen in Oekraïne. Er zijn verschillende initiatieven op poten gezet waar uw hulp meer dan welkom is.

De overkoepelende organisatie World Physiotherapy maakt er werk van om alle hulpverlening en informatie over de toestand en noden van het land (en buurlanden) vlot en effectief te laten verlopen. 

Ze maakten een webpagina aan waarop allerlei nuttige links rond humanitaire hulp verzameld staan. Voorlopig is materiaal doneren nog niet nodig, maar financieel kan er altijd geholpen worden. 

Bezoek de pagina!

De Wereldgezondheidsorganisatie (afdeling Europa) ontwikkelt momenteel een strategie om professionals in de revalidatie en kinesitherapeuten in samenwerking met internationale NGO's naar de gebieden te sturen. 
Indien en wanneer er nood zou zijn aan vrijwilligers neemt World Physiotherapy contact op met haar ledenorganisaties (waaronder AXXON voor België). Maar op dit moment is die nood er nog niet. 

Behandelingen

De oorlog in Oekraïne brengt momenteel dagelijks veel Oekraïense vluchtelingen naar ons land. In het kader van het Europese tijdelijk beschermingsstatuut opent het RIZIV de ziekteverzekering voor deze mensen. Zo geven we hen toegang tot betaalbare zorg.
Ze moeten zich wel inschrijven bij een Belgisch ziekenfonds.
Zorgverleners vinden op deze pagina van het RIZIV meer info over het factureren van de zorg die ze zouden verlenen aan Oekraïense vluchtelingen, in afwachting van hun inschrijving.

Oproep tot vrede van gezondheidswerkers

In een open brief wordt er door ondertussen al meer dan 300 zorgverleners opgeroepen tot vrede. 

Onze ervaring en expertise als artsen en gezondheidswerkers zorgt ervoor dat we extra gevoelig zijn voor oorlogsleed. Daarom veroordelen we de Russische invasie van Oekraïne scherp en roepen we op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren en terugtrekking van de troepen.

Zet u ook uw naam eronder? Deze actie ondersteunen kan nog steeds via dit formulier

Webinars Agentschap Zorg en Gezondheid

Op vrijdag 6 mei keurde de Vlaamse regering een subsidie goed voor de huisartsenkringen en Domus Medica als organisatorisch verantwoordelijke en initiatiefnemer bij het uitbouwen van een preventief gezondheidsaanbod voor Oekraïnse ontheemden. Zorgraden kunnen voor het organisatorische aspect penvoerder worden. Ook het Verzekeringscomité van het RIZIV voorziet op initiatief van de federale minister van Volksgezondheid financiering voor het inrichten van zorgpunten waar zorgraden voor kunnen intekenen. AXXON is hier nauw bij betrokken. 

Op deze pagina vindt u de webinars met informatie die u kan helpen om Oekraïense vluchtelingen preventieve zorg en hulp bij hun zorgvragen aan te bieden.

Informatie voor/over vluchtelingen

Steun

Wilt u de slachtoffers ondersteunen op een andere manier dan via uw medisch beroep, dan kan u dat best doen via de grote organisaties die alle hulp coördineren. We denken daarbij aan: 

Daarnaast kan u ook altijd uw oor te luisteren leggen bij uw stad of gemeente. Zij kunnen u informatie verschaffen over eventuele lokale initiatieven.

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK