Solidair met Oekraïne

We steunen onze collega's en de mensen in Oekraïne. Er zijn verschillende initiatieven op poten gezet waar uw hulp meer dan welkom is.

De overkoepelende organisatie World Physiotherapy maakt er werk van om alle hulpverlening en informatie over de toestand en noden van het land (en buurlanden) vlot en effectief te laten verlopen. 

Ze maakten een webpagina aan waarop allerlei nuttige links rond humanitaire hulp verzameld staan. Voorlopig is materiaal doneren nog niet nodig, maar financieel kan er altijd geholpen worden. 

Bezoek de pagina!

De Wereldgezondheidsorganisatie (afdeling Europa) ontwikkelt momenteel een strategie om professionals in de revalidatie en kinesitherapeuten in samenwerking met internationale NGO's naar de gebieden te sturen. 
Indien en wanneer er nood zou zijn aan vrijwilligers neemt World Physiotherapy contact op met haar ledenorganisaties (waaronder AXXON voor België).

Behandelingen

De oorlog in Oekraïne brengt momenteel dagelijks veel Oekraïense vluchtelingen naar ons land. In het kader van het Europese tijdelijk beschermingsstatuut opent het RIZIV de ziekteverzekering voor deze mensen. Zo geven we hen toegang tot betaalbare zorg.
Ze moeten zich wel inschrijven bij een Belgisch ziekenfonds.
Zorgverleners vinden op deze pagina van het RIZIV meer info over het factureren van de zorg die ze zouden verlenen aan Oekraïense vluchtelingen, in afwachting van hun inschrijving.

De inschrijving bij het ziekenfonds gaat retroactief in vanaf de eerste dag van het kwartaal waarin de vluchteling het bewijs van registratie of het attest tijdelijke bescherming ontvangt.

Er kunnen meerdere dagen verlopen vóór de inschrijving bij een ziekenfonds, waarop de vluchteling zorg nodig kan hebben.Het RIZIV vraagt aan de zorgverleners om te wachten tot de Oekraïense patiënt ingeschreven is bij een ziekenfonds vooraleer de verstrekkingen te factureren. Factureer niet 100% van de prijs, zoals u dat zou doen voor een niet-ingeschreven patiënt. U kunt terugvallen op 1 van de 2 volgende types van attesteringen.

 • Recht op verhoogde tegemoetkoming
  We gaan er bij hun inschrijving bij een ziekenfonds vanuit dat vluchtelingen momenteel geen inkomsten hebben. Oekraïense vluchtelingen krijgen bijgevolg recht op een verhoogde tegemoetkoming zodra ze ingeschreven zijn.
 • Maximumfactuur: de vluchtelingen beschouwd als apart ‘gezin’
  In normale omstandigheden berekenen we de maximumfactuur, die de uitgaven van een ‘gezin’ beperkt, aan de hand van de personen die op eenzelfde adres ingeschreven staan.
  In deze specifieke situatie beschouwen wij Oekraïense vluchtelingen die in een gastgezin verblijven, niet als deel van dit gezin. We beschouwen hen wel als een apart gezin, samen met hun personen ten laste, zolang ze dezelfde hoofdverblijfplaats hebben.

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

De Vlaamse regering nam de beslissing nam om de gedecentraliseerde aanpak van het preventief zorgaanbod voor Oekraïense ontheemden vanaf 1 oktober 2022 stop te zetten. Redenen hiervoor zijn:

 • een lagere instroom van Oekraïense ontheemden dan verwacht
 • een lage uptake van het preventieve aanbod, ondanks de geleverde inspanningen

 Er zijn besprekingen gaande om het preventieve aanbod centraal in te richten. Daarnaast wordt op politiek niveau gezocht naar een oplossing voor de continuïteit van de zorgpunten.
Lees voor meer informatie over deze beslissing de volledige communicatie van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Informatie voor/over vluchtelingen

Steun

Wilt u de slachtoffers ondersteunen op een andere manier dan via uw medisch beroep, dan kan u dat best doen via de grote organisaties die alle hulp coördineren. We denken daarbij aan: 

Daarnaast kan u ook altijd uw oor te luisteren leggen bij uw stad of gemeente. Zij kunnen u informatie verschaffen over eventuele lokale initiatieven.

 • CareConnect
 • Trenker
 • WVVK