Pro-Q-Kine

Pro-Q-Kine vzw is een onafhankelijke organisatie gestuurd door en voor kinesitherapeuten. De vzw ontwikkelt, beheert en implementeert het systeem van kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie in België in opdracht van het RIZIV. Haar voornaamste doelstelling is meer erkenning van het beroep en van de kinesitherapeut binnen de gezondheidszorg. Daarnaast wil ze kwaliteit in het kinesitherapeutisch handelen bevorderen en een integrale kwaliteitszorg nastreven. Transparante kwaliteitszorg op maat en volgens de behoeften en mogelijkheden van de sector is hierbij de prioriteit.

Wil u ook deelnemen aan het systeem van kwaliteitsbevordering in de kinesitherapie? Meer info vindt u op de website www.pqk.be.

 

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK