Tarieven leden

Tarieven lidmaatschap 2019


Effectief lid zelfstandig in hoofdberoep: 209 €

Lid met gemengd statuut (loontrekkend + zelfstandig): 209 €

Zuiver loontrekkende: 126 €

Startende kinesitherapeut (afgestudeerd zomer 2018 of winter 2019) - Lidmaatschap geldig tot en met eind 2019: 94 €  

Startende kinesitherapeut (afgestudeerd zomer 2019): 94 € - lidmaatschap tot en met eind 2020 + starterspakket twv €25

Verwante zelfde praktijk (bv. man, vrouw, broer, zus): 78 €

Gepensioneerde:78 €

Student : Gratis

Als kinesitherapeut kan je het lidmaatschap van je beroepsvereniging inbrengen in je belastingaangifte als volgt:

  • Loontrekkende kinesitherapeuten doen dit via het wettelijke forfait. Of als ze opteren om de werkelijke kosten aan te geven, kunnen zij dit doen onder code 1258-03 met bewijskrachtige documenten van de uitgaven.

In geval de werkelijk ingebrachte kosten lager zouden zijn dan het wettelijke forfait, wordt bij de berekening van de aanslag rekening gehouden met het forfait.

  • Zelfstandige kinesitherapeuten ontvangen belastbare ‘baten’ die worden aangegeven in vak XIX – code *650. Indien de belastingplichtige zijn reële kosten wilt bewijzen en aftrekken, dan dient hij dit bedrag in te vullen in de code *657. Indien hij het wettelijk kostenforfait voor baten wilt genieten, dan dient hij niets in te vullen in de code *657.

Indien gewenst kunt u eveneens lid worden van een van de Axxon-kringen. 

AXXON overkoepelt meer dan 55 lokale kringen van zelfstandige en loontrekkende collega's verspreid over het ganse land.  AXXON verdedigt hun belangen bij de overheid, de ziekenfondsen en de diverse beroepsorganisaties van andere zorgenverstrekkers (geneesheren, verpleegkundigen, etc.), met de eerstelijnszorg als specifiek terrein. U kan zich via Axxon aansluiten bij een van deze kringen.  Duid dit dan zeker aan op het "Word Lid"-formulier of meld het via info.nl@axxon.be.

Indien gewenst kunt u eveneens lid worden van een ABCIG.
Volgende ABCIG's werden opgericht:

  • ABCIG Manuele Therapie/Mathera
  • ABCIG pediatrische kinesitherapie/Kinepedia
  • ABCIG perinatale en pelvische reëducatie/BICAP
  • ABCIG mentale gezondheid en psychomotorische kinesitherapie
  • ABCIG geriatrie
  • ABCIG fasciale kinesitherapie
  • ABCIG Sportkinesitherapie

De tarieven voor het lidmaatschap van Axxon plus één van bovenstaande ABCIG’s zijn:

Effectief lid zelfstandig in hoofdberoep: 250 €

Lid met gemengd statuut (loontrekkend + zelfstandig): 250 €

Zuiver loontrekkende: 176 €

Startende kinesitherapeut (afgestudeerd zomer 2018 of winter 2019) Lidmaatschap geldig tot en met eind 2019: 144 €  

Startende kinesitherapeut (afgestudeerd zomer 2019): 144 € - lidmaatschap tot eind 2020+ starterspakket twv €25  

Verwante zelfde praktijk (bv. man, vrouw, broer, zus): 128 €

Gepensioneerde:128 €

Het systeem van online betaling voor de combinatie Axxon-lid + ABCIG-lid is beschikbaar.
U kan de verschillende ABCIG’s van uw keuze selecteren, er wordt vervolgens een berekening van het totale lidgeld gemaakt.

Word nu lid

  •