Tarieven leden

Status

Lidgeld

Lidgeld + 1 ABCIG

Zelfstandige in hoofdberoep € 209 € 250
Gemengd statuut (loontrekkend + zelfstandig) € 209 € 250
Zuiver loontrekkend € 126 € 176
Startende kinesitherapeut (afgestudeerd zomer 2018 of winter 2019) € 94 € 144
Startende kinesitherapeut (afgestudeerd zomer 2019) € 95 € 145
Verwante zelfde praktijk (bv. echtgenoot, zus, kind) € 78 € 128
Gepensioneerde € 78 € 128
Student Gratis  


Indien gewenst kunt u eveneens lid worden van een van de AXXON-kringen. 

AXXON overkoepelt meer dan 55 lokale kringen van zelfstandige en loontrekkende collega's verspreid over het ganse land. AXXON verdedigt hun belangen bij de overheid, de ziekenfondsen en de diverse beroepsorganisaties van andere zorgenverstrekkers (geneesheren, verpleegkundigen, etc.), met de eerstelijnszorg als specifiek terrein. U kan zich via AXXON aansluiten bij een van deze kringen. Duid dit dan zeker aan op het "Word Lid"-formulier of meld het via info.nl@axxon.be.


Als kinesitherapeut kunt u het lidmaatschap van uw beroepsvereniging als volgt inbrengen in uw belastingaangifte:

  • Loontrekkende kinesitherapeuten doen dit via het wettelijke forfait. Of als ze opteren om de werkelijke kosten aan te geven, kunnen zij dit doen onder code 1258-03 met bewijskrachtige documenten van de uitgaven.
    In geval de werkelijk ingebrachte kosten lager zouden zijn dan het wettelijke forfait, wordt bij de berekening van de aanslag rekening gehouden met het forfait.
  • Zelfstandige kinesitherapeuten ontvangen belastbare ‘baten’ die worden aangegeven in vak XIX – code *650. Indien de belastingplichtige zijn reële kosten wilt bewijzen en aftrekken, dan dient hij dit bedrag in te vullen in de code *657. Indien hij het wettelijk kostenforfait voor baten wilt genieten, dan dient hij niets in te vullen in de code *657.

 

Word nu lid

  •