World Confederation for Physical Therapy

Missie en doelstellingen van het WCPT

Het belangrijkste doel van het WCPT is de promotie van de kinesitherapie op wereldschaal en haar taak is het verbeteren van de algemene volksgezondheid:

  • vertegenwoordiging van het beroep van kinesitherapeut op internationaal vlak
  • aanmoedigenvan hoge standaarden van kinesitherapeutisch in onderzoek, opleiding en praktijkvoering
  • ondersteunen en aanmoedigen van communicatie en uitwisseling van informatie tussen de Regio’s en ledenverenigingen van het WCPT
  • medewerking met internationale en nationale organisaties
  • aanmoedigen van de oprichting van verenigingen voor kinesitherapeuten en de geschikte nationale verenigingen ondersteunen om de situatie van de kinesitherapeuten te verbeteren
  • het organiseren van tweejaarlijkse internationale congressen voor kinesitherapeuten
  • het annoteren van sociale en politieke elementen betreffende gezondheid
  • alle wettelijke akten stellen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de Confederatie.

Nut van het lidmaatschap

Bijna wekelijks komt op het secretariaat van AXXON informatie van het WCPT, het ER-WCPT of van de Subgroepen. Uitgewerkte WCPT-dossiers over opleiding, directe toegang, guidelines, migratie, ICF, specialisaties en ‘Evidence Based Physical Therapy’ zijn een aantal voorbeelden van welkome bronnen van kennisoverdracht. Hierdoor kan AXXON argumenten gebruiken waardoor discussies met de overheid door deze informatie kunnen onderbouwd worden. Het over de grenzen heen kijken en het uitwisselen van wetenschappelijke en praktijkgebonden informatie is van zeer grote waarde.

E-news

Via diverse kanalen informeert, verdedigt en vertegenwoordigt WCPT het beroep op internationaal vlak.

Contact WCPT

Contactgegevens van de vertegenwoordiging van de WCPT in België.

Office

Imperiastraat 16
1930 Zaventem
Tel:  +32 2 725 27 77
Fax:  +32 2 725 30 76
axxon@axxon.be

Primary contact

 

Roland CRAPS
International Relations Officer
rolandcraps@hotmail.com
Mobile: +32 (0)475 36 38 91

 

 

 

World Confederation for Physical Therapy

Victoria Charity Centre
11 Belgrave Road
London
SW1V 1RB

Tel: +44 (0)20 7931 6465
Fax: +44 (0)20 7931 6494

Email: info@wcpt.org

Website: http://www.wcpt.org/

  •