Tasha Stanton (AUS) - Osteoarthritis: reconceptualisation our understanding and how to apply this

Date 2023-09-13
Heure 13:00
Adresse Campus UZ Gent - Corneel Heymanslaan 10, 9000 Gent
Contact ACREHAB/UGent
Adresse e-mail: Envoyez un e-mail à cette personne
Visitez le site Web
Intervenants Tasha Stanton (AUS)
Prix non-membres 140
Prix membres AXXON 140
Prix membres ABCIG 140
Prix membres AXXON & ABCIG 140

Vaak wordt aangenomen dat pijn ten gevolge van osteoartritis enkel aangestuurd wordt door structurele schade aan het gewricht en de weefsels errond. Nochtans is er maar een zwakke relatie tussen pijnscores en de graad van structurele schade én ziet men bij personen met ernstige schade op beeldvorming dat oefentherapie resulteert in een vermindering van pijn ook al zijn er geen structurele veranderingen zichtbaar ter hoogte van het gewricht. Dit samen suggereert dat we onze overtuigingen rond de rol van structuurschade bij dergelijke pathologie kritisch moeten (her)evalueren.

Deze interactieve navorming, een ECMT2023 pre-congress course, verkent de huidige inzichten met betrekking tot osteoartritis met aandacht voor de evidentie rond pijnwetenschappen, systemische inflammatie en psychosociale beïnvloedende factoren. Deze evidentie ondersteunen de nood aan reconceptualisatie van pijn bij osteoartritis, waarbij we zowel onze denkwijze als onze behandeling dienen aan te passen. Deze navorming gaat dieper in op de verschillende factoren die bijdragende tot het ziektebeeld en wat de implicaties hiervan zijn op de behandeling met aandacht voor de evidentie rond aangepaste belasting.

Leerdoelen:

Additionele informatie