Home

Op 30 november organiseert ABSG CAPURE een overlegplatform via ZOOM. Zin om met collega's over jouw deeldomein gedachten uit te wisselen? Schrijf je dan zeker in. Lees hier alle informatie!

Enkele andere interessante evenementen:

  1. Kader

De ABSG CAPURE focust zich op de kennis, vaardigheden en attitudes i.v.m. de revalidatie en secundaire preventie van cardiovasculaire en pulmonaire patiënten die de conditie, de controle over risicofactoren en algemene levenskwaliteit (met psychosociaal welbevinden) willen verbeteren en waarbij verbetering van de VO2max en functionele capaciteiten via oefentherapie een cruciale rol speelt.

Een AXXON Belgian Specialized Group (ABSG) is een overlegplatform voor alle kinesitherapeuten die werken in een erkend centrum voor cardiale revalidatie, kinesitherapeuten die actief zijn op een dienst pneumologie en/of cardiologie van een erkende instelling, kinesitherapeuten die in het bezit zijn van een bijzondere beroepsbekwaamheid in hetzelfde vakgebied, zelfstandige kinesitherapeuten met interesse in het vakgebied van cardiovasculaire - en pulmonaire revalidatie. Kinesitherapeuten die instappen in de ABSG cardiovasculaire en pulmonaire revalidatie zijn automatisch lid van AXXON. Op die manier wil de ABSG de groep geïnteresseerden verenigen in een concrete structuur.

Bestaande interessegroeperingen worden gevraagd mee te participeren in de ABSG maar kunnen daarnaast blijven bestaan (hun autonomie behouden).

  1. Belangenverdediging

De ABSG heeft via AXXON directe toegang tot de verschillende instanties en overheden en is goed geplaatst om de belangen van de betrokken interessegroepen te verdedigen op alle niveaus, te verstaan in harmonie met deze interessegroepen.

  1. Kwaliteitsbevordering

De ABSG verbindt er zich toe om een belangrijke rol te spelen als coördinator, inspirator en organisator, om de kwaliteit van het werkveld in de bedoelde domeinen te garanderen.

  1. Informatie

De ABSG streeft er naar actuele informatie aangaande het betrokken vakgebied te verzamelen, te waarderen en op efficiënte wijze door te geven aan haar leden.

  1. Facilitering

De ABSG verbindt er zich toe om de organisatie van specialisatie gebonden activiteiten te faciliteren. Dit kan zijn door het zoeken van gepaste locaties, het zoeken van sprekers, het aanleveren van relevante adressenbestanden, praktische ondersteuning bij organisaties, enz ….

De ABSG ijvert voor reducties voor haar leden bij deelname aan activiteiten in het kader van het bedoelde vakgebied waar zij zelf niet instaat voor de organisatie.

  1. Voorbeelden van te nemen initiatieven

De ABSG CAPURE streeft naar en neemt initiatieven tot een optimale stroomlijning in de huidige bestaande kwaliteitssystemen binnen de sectoren.