Home

Elke ABSG steunt op drie pijlers: een groep vormen van experten, een platform bieden voor informatie-uitwisseling omtrent Evidence Based Practice (EBP) en tenslotte Peer-reviews en congressen organiseren. Hieronder vindt u de doelstellingen van de ABSG Neurologische kinesitherapie bij volwassenen.

Het eerste doel van de ABSG Neurologische kinesitherapie bij volwassenen is om alle kinesitherapeuten van elk deeldomein een stem te geven: zowel perifeer als centraal lijden, al dan niet aangeboren, met inbegrip van vestibulaire aandoeningen.

Het tweede doel van de ABSG is de uitwisseling van informatie en de samenwerking tussen alle leden vergemakkelijken:

Ten slotte is de derde doelstelling van de ABSG het opwaarderen van de bijzondere beroepsbekwaamheid (BBK) in neurologische kinesitherapie.  Dit door het informeren van de kinesitherapeuten over de BBK  en over kwalitatieve  opleidingen (met accreditatie van PQK). Ook zelf een peer-review  en/of congres organiseren hoort tot de mogelijkheden. Het is eveneens de wens van de ABSG te voldoen aan de criteria van ‘ The International Neurological Physical Therapy Association’ (INPA) van de World Physiotherapy  (WP).

Dit zijn de belangrijkste rollen die de ABSG Neurologische Kinesitherapie bij volwassenen wil spelen :

  1. "Objectives and Key functions", International Neurological Physiotherapy Association - INPA https://inpaneurophysio.weebly.com/about.html

U hebt interesse in het werken met volwassen neurologische patiënten, en 

dan bent u de geschikte persoon om bij onze ‘ABSG Neurologische kinesitherapie bij volwassenen’ aan te sluiten.