Home

NIEUWS

Op zaterdag 20 augustus om 14u (Europese tijd) organiseert World Physiotherapy een gratis webinar over patiënten met hoofd-halskanker. 


Kinesitherapeuten kunnen letterlijk helpen om een glimlach op het gezicht van hun patiënten te toveren door middel van revalidatie na geavanceerde operaties zoals gezichtsreanimatie. Zij kunnen ook vele andere tekortkomingen verhelpen waarmee patiënten worden geconfronteerd na behandeling voor hoofd-halskanker. Hoewel chemotherapie, bestraling en chirurgie goed werkt, kunnen patiënten na de behandeling nog steeds te maken krijgen met aanzienlijke handicaps. Patiënten blijken vaak bijwerkingen van de behandeling te hebben die hun kracht, bewegingsbereik, activiteit, gezichtsuitdrukkingen, en uiteindelijk hun levenskwaliteit beïnvloeden. Kinesitherapeuten bevinden zich in een unieke positie om preventieve, herstellende, ondersteunende en palliatieve zorg te bieden aan patiënten die gediagnosticeerd zijn met hoofd-halskanker gedurende het gehele zorgtraject. 

Het webinar met de titel 'Say Cheese! Helping Patients with Head and Neck Cancer Smile: An Acute Care Perspective' hoopt een acuut zorgperspectief te bieden om hoofd-halskankerdiagnoses, behandelingen en mogelijk bijwerkingen te bespreken, en de rol te verkennen die kinesitherapeuten spelen om de complicaties aan te pakken.

Sprekers: Jennifer Bochynski, PT, DPT; Helaine Firestein, PT, DPT; Jenelle Iannello, PT, DPT; Jennifer Miguel, PT, DPT. Lees hier meer achtergrondinformatie over deze sprekers. 

Ben jij er bij op 20 augustus om 14 uur? 

Gebruik deze link om aan de Zoom meeting deel te nemen: https://us02web.zoom.us/j/81590798361?pwd=ZUpydk9EcUZBbFlKTEFwRWdUaUtNQT09

Meeting ID: 815 9079 8361
Passcode: 828222

 


 

Op 4 mei 2022 organiseerde de ABCIG Oncology Physiotherapy een online ‘launching event’ om een eerste keer kinesitherapeuten met een bijzondere interesse in oncologie samen te brengen, de ABCIG voor te stellen en te toetsen naar de verwachtingen van (potentiële) leden. Er was een evenwichtige mix van kinesitherapeuten uit de eerstelijn en de ziekenhuiszetting aanwezig.

Tijdens een eerste deel werd de missie en visie van de ABCIG toegelicht door de oprichters. De ABCIG wil inzetten op 3 pijlers: educatie, onderzoek en beleid. Hier kan u de hand-outs hierover terugvinden.

Tijdens deel twee werden kleine groepjes gemaakt voor een brainstorm over de noden vanuit het werkveld betreffende oncologische revalidatie en verwachtingen naar de ABCIG toe. De belangrijkste zaken die werden besproken zijn:

  • De huidige nomenclatuur laat niet toe een onco-revalidatieprogramma (in groep) aan te bieden. Ook werd besproken dat 18 sessies niet voldoende zijn voor revalidatie van complexe oncologische problematieken;
  • Nood aan uitwisseling van praktische ervaringen en wetenschappelijke inzichten zoals bv. tips voor een aanbod voor de niet-borstkankerpopulatie, het aanbieden van revalidatie aan al dan niet gemengde groepen met verschillende tumoren, de vertaling van richtlijnen van volwassen naar pediatrische patiënten, de vertaalslag van recente (wetenschappelijke) richtlijnen naar de praktijk, etc.;
  • Het belang van de artsen (specialisten, maar ook huisartsen) in het promoten en voorschrijven van fysieke activiteit in de brede zin en oncologische revalidatie specifiek aan mensen die leven met of na een diagnose van kanker;
  • Nood aan een breder en diepgaander opleidingsaanbod betreffende oncologische revalidatie in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Een overzicht van geaccrediteerde opleidingen kan u vinden op onze website.
  • Er is heel veel enthousiasme en interesse in het klinische werkveld om patiënten hoogstaande revalidatie aan te bieden, het kader (overheid, verzekering) laat dit echter niet altijd toe. We streven naar meer inclusiviteit voor alle mensen die leven met en na een diagnose van kanker;
  • Gezien de toenemende initiatieven binnen opleidingen, onderzoek en beleidsorganen is er nood aan centralisatie en een overzicht van de verschillende initiatieven met de mogelijkheid de beroepsgroep kinesitherapie te vertegenwoordigen;
  • Samenwerking tussen eerste- en tweedelijns (transmuraal beleid) zou beter moeten georganiseerd worden;

Al deze zaken sluiten aan bij de missie en visie van de ABCIG Oncology Physiotherapy en zullen de komende maanden en jaren omgezet worden in concrete actiepunten. We starten met een peer review op 19 oktober 2022 in Brussel, noteer dit alvast in je agenda!

We hopen jullie snel terug te zien tijdens een opleiding of volgend event!

 

ABCIG Oncologie 2021 – visie en missie

De oprichting van de ABCIG Oncologie komt er naar aanleiding van de groeiende wetenschappelijke evidentie in het domein van de exercise-oncology en bij uitbreiding de rol van de kinesitherapeut in het (na)zorg traject van oncologische patiënten. Deze rol is gesitueerd binnen de aanpak van een interprofessioneel team, waar ook de patiënt deel van uitmaakt (shared decision making).

De rol van de kinesitherapeut in het kankertraject is veelzijdig. Naast oefentherapie, maken ook o.a. educatie, gedragsverandering, motivatie, preventie, etc. een belangrijk deel uit van de kinesitherapeutische interventies bij patiënten met (een medische historiek van) kanker. Deze interventies kunnen zowel de levenskwaliteit als de prognostische uitkomstmaten van de kanker beïnvloeden en verdienen daarom een prominente(re) rol in het (na)zorgpad van de kankerpatiënten/-overlevers.

Niet enkel in de literatuur, maar ook in het klinisch werkveld is er een forse stijging in de interesse rond kankerrevalidatie.

De doelgroep van kankerpatiënten, maar gelukkig ook kankeroverlevers neemt alsmaar toe. Samen met de maatschappelijke toename van de levensverwachting, zorgt dit voor een aanzienlijk aantal patiënten dat zowel voor, tijdens als na hun behandeling begeleid moet worden door een gespecialiseerd kinesitherapeut.

De medische behandeling van de kankerpatiënten wordt complexer, waardoor de educatie van gespecialiseerde kinesitherapeuten noodzakelijk is. Hiervoor is er een nauwe samenwerking met de interuniversitaire afstudeervariant ‘inwendige aandoeningen’ in 2de Master van de REVAKI opleidingen in Vlaanderen en met de KineCoach opleiding (2020).

Eén van de missies is om deze Nederlandstalige opleiding op termijn ook in het Frans in te richten om zoveel mogelijk kinesitherapeuten in heel België te kunnen opleiden.

Andere primaire missies van de ABCIG Oncologie zijn:

Adriaenssens Nele, VUB en UZ Brussel
De Groef An, UZ/KU Leuven en Universiteit Antwerpen
Pamart Stéphanie, CHR Haute Senne
Poncin William, UCLouvain en Cliniques Universitaires Saint-Luc

*Alle evenementen onder ‘AGENDA’ zijn PRO-Q-KINE geaccrediteerd. ABCIG Oncology Physiotherapy is echter niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vermelde evenementen/opleidingen.