Home

INSCHRIJVEN via abcig.onco@gmail.com

MEER INFO: https://www.axxon.be/nl/agenda/1447-spotlights-preventie-in-de-kinesitherapie-webinar-abcig-oncology-physiotherapy/

 

ABCIG Oncologie  – visie en missie

De oprichting van de ABCIG Oncologie komt er naar aanleiding van de groeiende wetenschappelijke evidentie in het domein van de exercise-oncology en bij uitbreiding de rol van de kinesitherapeut in het (na)zorg traject van oncologische patiënten. Deze rol is gesitueerd binnen de aanpak van een interprofessioneel team, waar ook de patiënt deel van uitmaakt (shared decision making).

De rol van de kinesitherapeut in het kankertraject is veelzijdig. Naast oefentherapie, maken ook o.a. educatie, gedragsverandering, motivatie, preventie, etc. een belangrijk deel uit van de kinesitherapeutische interventies bij patiënten met (een medische historiek van) kanker. Deze interventies kunnen zowel de levenskwaliteit als de prognostische uitkomstmaten van de kanker beïnvloeden en verdienen daarom een prominente(re) rol in het (na)zorgpad van de kankerpatiënten/-overlevers.

Niet enkel in de literatuur, maar ook in het klinisch werkveld is er een forse stijging in de interesse rond kankerrevalidatie.

De doelgroep van kankerpatiënten, maar gelukkig ook kankeroverlevers neemt alsmaar toe. Samen met de maatschappelijke toename van de levensverwachting, zorgt dit voor een aanzienlijk aantal patiënten dat zowel voor, tijdens als na hun behandeling begeleid moet worden door een gespecialiseerd kinesitherapeut.

De medische behandeling van de kankerpatiënten wordt complexer, waardoor de educatie van gespecialiseerde kinesitherapeuten noodzakelijk is. Hiervoor is er een nauwe samenwerking met de interuniversitaire afstudeervariant ‘inwendige aandoeningen’ in 2de Master van de REVAKI opleidingen in Vlaanderen en met de KineCoach opleiding (2020).

Eén van de missies is om deze Nederlandstalige opleiding op termijn ook in het Frans in te richten om zoveel mogelijk kinesitherapeuten in heel België te kunnen opleiden.

Andere primaire missies van de ABCIG Oncologie zijn:

Adriaenssens Nele, VUB en UZ Brussel
De Groef An, UZ/KU Leuven en Universiteit Antwerpen
Pamart Stéphanie, CHR Haute Senne
Poncin William, UCLouvain en Cliniques Universitaires Saint-Luc

*Alle evenementen onder ‘AGENDA’ zijn PRO-Q-KINE geaccrediteerd. ABCIG Oncology Physiotherapy is echter niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vermelde evenementen/opleidingen.