Home

Welkom op de pagina van de ABSG pediatrische kinesitherapie. Klik hieronder op de playknop om de voorstelling van onze ABSG te bekijken.
 

Doelstelling

Kinepedia heeft een tweeledig doel:

 • De specifieke kenmerken en kwaliteiten van de pediatrische kinesitherapeut beter bekend te maken en te erkennen.
 • Vooruitgang boeken, via AXXON, in specifieke dossiers van pediatrische kinesitherapie op het niveau van de gezondheidsautoriteiten.

Wat zijn de voordelen voor u als pediatrisch kinesitherapeut?

 • Uw profiel op de Kinepedia-website (zodat patiënten/artsen u kunnen vinden).
 • Toegang tot de informatie die Kinepedia verspreidt via de website, de nieuwsbrieven en de besloten Facebookgroep (specifieke COVID-maatregelen tijdens en na de beperkingen enz.).
 • Gratis toegang tot conferenties, peer reviews en symposia georganiseerd door Kinepedia.
 • Gratis en prioritaire toegang tot folders en affiches, zoals die van het "Movekids.be"-project.
 • Gelegenheid om een stem te hebben en specifieke vragen over de pediatrische praktijk te stellen.

 


De Belgische vereniging voor pediatrische kinesitherapie ,opgericht in 2010, kreeg de naam Kinepedia, een naam die zowel in het Frans als in het Nederlands gebruikt kan worden. Op 19 december 2017 werd Kinepedia een klinische belangengroep binnen Axxon en in februari 2021 werd de Belgische Clinical Interest Group (BCIG) de gespecialiseerde groep van Axxon voor de pediatrische kinesitherapie of ABSG (Axxon Belgium Specilized Group) 

Sinds 2015 is de bijzondere beroepsbekwaamheid pediatrische kinesitherapie van kracht. Tijdens de overgangsperiode waarin reeds praktiserende kinesitherapeuten een aanvraag konden indienen, hebben meer dan 750 kinesitherapeuten deze bijzondere beroepsbekwaamheid in de pediatrische kinesitherapie behaald. Momenteel kunnen kinesisten hun beroepsbekwaamheid aanvragen via deze link hier:   

Een erkenning aanvragen als kinesitherapeut voor een bijzondere beroepsbekwaamheid | Vlaanderen.be 

Aangezien de bijzondere beroepsbekwaamheid voor 5 jaar is toegekend, zal Kinepedia, samen met de officiële instanties, de criteria en de procedures voor de vernieuwing van de accreditatie moeten concretiseren. Het feit dat Kinepedia ABSG werd heeft tot verschillende belangrijke vooruitgangen geleid: 

 •  Het standpunt van de pediatrische kinesitherapeuten wordt beter gehoord binnen Axxon, die het doorgeeft aan de autoriteiten. De eerste concrete resultaten waren de verhoging van de vergoedingen voor Fb- en E-pathologie sessies en sessies van één uur voor BMI. 
 •  Verbetering van de bekendheid van de pediatrische beroepsbekwaamheid: eerste stap: in de lijst van kinesitherapeuten die op de site van Axxon staan, worden diegenen die een BBK hebben apart vermeld. Wie een kinesist zoekt kan deze vinden op: 
 • In deze periode van Covid was Kinepedia in staat om Covid-richtlijnen en een lijst met specifieke pediatrische veelgestelde vragen op te stellen om kinesitherapeuten te helpen bij het werken in hun dagelijkse praktijk sinds het begin van het schooljaar.  

 

Kinepedia blijft zijn acties op verschillende vlakken ontwikkelen: 

 • Eerlijker loon voor pediatrische kinesitherapeuten. 

 • Een eerlijker vergoedingssysteem voor de kinderen en jongeren die wij behandelen, met een nomenclatuur die in overeenstemming is met de huidige visie op kinesitherapie en gezondheidszorg. 

 • Het vergroten van het bewustzijn van de pediatrische kinesitherapie bij de autoriteiten, verzekeraars, voorschrijvers en patiënten. De zichtbaarheid van onze specialisatie zal ook worden vergroot ten opzichte van instellingen (ziekenhuizen, RATING's, opvangcentra voor mensen met een handicap, enz.).  

 •  Hiertoe heeft Kinepedia een project ontwikkeld onder de naam "Movekids", dat tot doel heeft ouders door middel van een poster, een folder en een website te informeren over de juiste bewegingen voor de ontwikkeling van hun kind. Het is ook een manier om artsen en ouders te laten weten dat als zij een kinesist nodig hebben, er gespecialiseerde kinesisten voor kinderen zijn en de lijst kan worden gevonden op de website van Kinepedia of Axxon.  
 •  Werken aan dossiers die specifiek verband houden met het domein van de pediatrische kinesitherapieFb-pathologie, sessies van één uur voor het BMI van volwassenen en kinderen, fysiotherapie in scholen, enz. 
 • Oprichting van een adviescommissie die door Pro-Q-Kine of anderen kan worden ingeschakeld om specifieke vragen in verband met pediatrische kinesitherapie te beantwoorden.  

 • Organisatie van thematische conferenties, peer reviews en een jaarlijks symposium om pediatrische kinesitherapeuten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. 

 • Kinepedia is ook de Belgische vertegenwoordiger in de Global Organization of Pediatric Physiotherapy (IOPTP), die het mogelijk maakt ervaringen uit te wisselen en te netwerken met andere organisaties over de hele wereld. 

 Om deze talrijke taken te kunnen uitvoeren en de verschillende dossiers te kunnen uitwerken, moet Kinepedia over de nodige middelen beschikken, zowel op menselijk als op financieel vlak. Daarom hebben we leden nodig. Het zijn immers de leden die de vereniging haar geloofwaardigheid geven, want hoe talrijker wij zijn, des te representatiever zijn wij, en het zijn de lidmaatschapsbijdragen die de nodige financiële middelen verschaffen. 

 In drie jaar tijd heeft Kinepedia zijn ledenaantal meer dan verdubbeld, maar het is nog steeds niet voldoende. Van de 750 kinesisten die een bijzondere beroepsbekwaamheid pediatrie hebben, is meer dan 2/3 nog geen lid! We hebben je nodig, sluit u nu bij ons aan 

Het lidmaatschap kan samen met het lidmaatschap van Axxon betaald worden. Als u lid wordt van Axxon of uw lidmaatschap verlengt, voegt u "ABSG Kinepedia" toe en wordt u lid van onze ABSG Kindergeneeskunde. Tarieven zie www.axxon.be