Home

Welkom op de pagina van de ABSG perinatale en pelvische reëducatie. Klik hieronder op de playknop om de voorstelling van onze ABSG of ons webinar te bekijken.
 

Rol van de bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie

Bekkenbodemreëducatie, of met andere woorden het functioneel terug in orde brengen van de bekkenbodemspieren en de structuren in het beenderig bekken, behoort uitsluitend tot het domein van de gespecialiseerde kinesitherapeut dwz. een kinesitherapeut die de bijzondere beroepsbekwaamheid heeft behaald. Zij hebben een kwalitatief erkende opleiding gevolgd en volgen jaarlijks een aantal bijscholingen met nationale en internationale experten binnen dit domein. Voor het contacteren van een kinesitherapeut in uw buurt kan u gebruik maken van 2 sites: www.axxon.be en www.bicap.be.

VERGEET JE ALS NIEUW LID NIET TE REGISTREREN OP DE WEBSITE VAN BICAP!
ZONDER ACCOUNT KUNNEN WE GEEN GEGEVENS VAN JE ONLINE ZETTEN

We geven graag even mee welke de rol is van een bekkenbodemtherapeut binnen de gezondheidszorg:

Dit is werken om bekkenbodemklachten te vermijden

het behandelen van de bekkenbodem zonder operatieve technieken te hanteren maar louter door het sturen en trainen van (bepaalde delen van) het lichaam. Urineverlies, constipatie, moeilijke stoelgang, frequent plassen, bedplassen, erectiestoornissen, pijnklachten tijdens seksuele betrekkingen,etc. zijn slechts enkele voorbeelden waarvoor bekkenbodemreëducatie kan helpen. 

preoperatief dienen de bekkenbodemspieroefeningen al aangeleerd te worden, en moet er een goede structurele basis gelegd worden voor de operatie

vlak na de behandeling moeten de oefeningen die preoperatief werden aangeleerd verder gezet worden en nog specifieker gemaakt worden indien nodig

wanneer klachten langdurig na de behandeling blijven aanhouden, wordt hiervoor een specifieke behandeling toegepast

Alle pijnklachten rond en in het bekken kunnen via gespecialiseerde bekkenbodemkinesitherapie en manuele therapie behandeld worden. Wanneer er langdurige pijn optreedt, gaan er in de hersenen bijkomende processen in gang gezet worden. Deze zorgen ervoor dat ondanks het niet meer aanwezig zijn van een echte pijnprikkel toch een pijngevoel blijft bestaan. Dit noemt men centrale sensitisatie.

Alle behandelingen worden individueel opgesteld aan de hand van een grondig intakegesprek en na controle van alle betrokken lichaamsstructuren. Dit onderzoek kan gaan van onderste ribben tot en met de onderste ledematen. Externe maar ook interne controle van de bekkenbodem komt aan bod. We bekijken het lichaam als één geheel. Vervolgens wordt er in samenspraak met de patiënt een behandelplan en doelstellingen opgesteld (vb pijnvermindering, tegengaan van urineverlies, verbeteren van dranggevoel, verbeteren van alledaags functioneren). Pas dan wordt de behandeling gestart.

Een bekkenbodemtherapeut is niet alleen een vertrouwenspersoon maar ook een coach die motiveert en begeleidt waar nodig. Deze coaching omvat heel veel info en advies geven, werken met een plas- en drinkdagboek, werken aan een goed en functioneel gebruik van de bekkenbodemspieren, begeleiden van thuisoefeningen en gradueel opgebouwde fysieke activiteiten etc.

We werken steeds binnen een multidisciplinair team; op doorverwijzing van een huisarts, gynaecoloog, uroloog of gastro-enteroloog.  We behandelen niet de aandoening alleen maar behandelen de persoon en zijn/haar klachten om terug tot een normaal functioneren te komen.

Perinatale kinesitherapie of kinesitherapie voor, tijdens en na de bevalling helpt u om de vele veranderingen die een vrouw ondergaat, beter op te vangen. Het gaat hier om veranderingen in houding, soepelheid, evenwicht, stabiliteit, spierkracht, beweeglijkheid, bloedcirculatie, ademhaling, ontspanning en psychische aanpassingen.

Ontspanningsoefeningen, houdingsoefeningen, ademhalingstechnieken en persoefeningen om de baby uit te drijven en tegelijk het bekken, de bekkenbodem en de baby te beschermen tijdens de bevalling, komen aan bod tijdens de prenatale sessies. Er wordt dus voornamelijk aandacht besteed aan het juiste gebruik van de bekkenbodemspieren gecombineerd met de ademhaling. Deze spieren worden tijdens de zwangerschap zwaar belast en moeten dan ook daarna opnieuw versterkt worden (in sommige gevallen weer meer ontspannen). Ook na een keizersnede moet de bekkenbodem hersteld worden. Sommige vrouwen hebben tijdens en/of na de zwangerschap last van urine- of stoelgangverlies. Andere vrouwen merken dan weer weinig of niets van deze belasting op de bekkenbodemspieren. Toch heeft elke vrouw er baat bij om de bekkenbodemspieren bewust te oefenen, spannen-ontspannen wanneer het moet. Preventie is hierbij heel belangrijk.

Veel vrouwen hebben tijdens hun zwangerschap last van klachten rond hun bekken en de lage rug. Bewegen en belasting hebben een invloed op deze pijnklachten. Vaak verdwijnen deze klachten weer na de bevalling, maar soms blijven ze langdurig aanhouden. Andere namen voor deze klachten zijn peripartum bekkenpijnsyndroom, zwangerschapsgerelateerde lage rug en bekkenklachten, bekkeninstabiliteit, etc.

Tijdens de perinatale kinesitherapie leert u hoe u beter om kan gaan met deze tijdelijke pijnklachten.