Home

De BCIG Fasciale Kinesitherapie verenigt kinesitherapeuten met interesse in fasciaresearch-gebaseerde therapeutische concepten en technieken. Deze openen belangrijke perspectieven op de behandelingsmogelijkheden die de kinesitherapeut heeft ten aanzien van de hedendaagse patiënt en zijn aandoening.

De vernieuwende klinische concepten, technieken en vaardigheden worden in kaart gebracht en met elkaar gedeeld via workshops, peer reviews  en lezingen. Het nauwgezet opvolgen van de wetenschappelijke ontwikkelingen omtrent ‘Fascia’ en het organiseren van wetenschappelijke activiteiten behoren tot onze kerntaken. De BCIG fasciale kinesitherapie is een open huis met een uitgesproken internationale dimensie. Door het persoonsgebonden karakter van de benadering werken wij regelmatig samen met gelijkgezinde interest groups zoals BCIG kinesitherapie in de GGZ.

Het fasciale kinesitherapeutisch concept omvat drie grote polen:


Deze mechanische, fysiologische en perceptieve benadering laat de kinesitherapeut toe om het biologische , fysiologische, psycho-socio-culturele en existentiële aspect van de aandoening op een actieve manier te benaderen. Ze kan worden toegepast bij acute, sub-acute en chronische somatische aandoeningen, ter behandeling van ‘collateral dammage’ bij zware pathologieën of post-operatief.  De medical unidentified symptoms vormen de belangrijkste doelgroep van deze benadering.

Meer info op www.fascia.be