Home

Welkom op de pagina van de ABCIG fasciale kinesitherapie. Klik hieronder op de playknop om de voorstelling van onze ABCIG of ons webinar te bekijken.

  

De BCIG Fasciale Kinesitherapie verenigt kinesitherapeuten met interesse in fasciaresearch-gebaseerde therapeutische concepten en technieken. Deze openen belangrijke perspectieven op de behandelingsmogelijkheden die de kinesitherapeut heeft ten aanzien van de hedendaagse patiënt en zijn aandoening.

De vernieuwende klinische concepten, technieken en vaardigheden worden in kaart gebracht en met elkaar gedeeld via workshops, peer reviews  en lezingen. Het nauwgezet opvolgen van de wetenschappelijke ontwikkelingen omtrent ‘Fascia’ en het organiseren van wetenschappelijke activiteiten behoren tot onze kerntaken. De BCIG fasciale kinesitherapie is een open huis met een uitgesproken internationale dimensie. Door het persoonsgebonden karakter van de benadering werken wij regelmatig samen met gelijkgezinde interest groups zoals BCIG kinesitherapie in de GGZ.

 

Het fasciale kinesitherapeutisch concept omvat drie grote polen:

Een eerste pool behelst het therapeutisch concept waarin de kinesitherapeut de mechanische eigenschappen (elasticiteit, tensegriteit en mechanotransductie) en functies (spierkrachtverdeling, stabiliteit/mobiliteit, ROM) van fascia beïnvloedt. Het doel van de behandeling is om de kwaliteit van de weke delen/ROM te herstellen, de doorbloeding/drainage te reguleren, de functionele eenheid stabiliteit-mobiliteit te verbeteren en de kwaliteit van de beweging te optimaliseren. De toegepaste  therapeutische technieken bestaan onder meer uit manuele fasciale technieken en bewegingsoptimalisatie en –educatie.

In het  tweede luik focust het therapeutisch concept zich eerder op de link van het bindweefsel met het autonoom zenuwstelsel. Fasciale spanningen van een meer fysiologische aard (door fysieke of psycho-emotionele overbelasting) worden behandeld via manuele fasciale technieken en bewegingseducatie. Een welkome ingangspoort voor de medical unidentified symptoms en het behandelen van ontstekingen.

Een derde luik omvat een behandelingsconcept dat de patiënt benadert via de perceptieve functies van het bindweefsel waaronder body awareness, movement awareness en self awareness. Hier krijgen we fasciale kinesitherapie met een psychomotorisch accent waarin het cognitief en psycho-emotioneel aspect van de aandoening zijn plaats krijgt.  Ze bevindt zich op de cutting edge van educatie en therapie. De toepassingsdomeinen zijn eerder persoonsgebonden en beogen o.a. optimalisatie van de  bewegingskwaliteit (ook ter preventie), verandering van de manier van waarnemen, het aanpasbaarder maken van het gedragspatroon, het veranderen van het lichaams- en zelfbeeld. De fasciale technieken en bewegingseducatie worden hier aagevuld met een counseling.


Deze mechanische, fysiologische en perceptieve benadering laat de kinesitherapeut toe om het biologische , fysiologische, psycho-socio-culturele en existentiële aspect van de aandoening op een actieve manier te benaderen. Ze kan worden toegepast bij acute, sub-acute en chronische somatische aandoeningen, ter behandeling van ‘collateral dammage’ bij zware pathologieën of post-operatief.  De medical unidentified symptoms vormen de belangrijkste doelgroep van deze benadering.

Meer info:
www.bodymindacademy.be
www.fascia.be