Home

2018, een nieuwe start, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Axxon, de beroepsorganisatie en de BCIG’s (Belgian Clinical Interest Group).

Ook de ABCIG Geriatrie was erbij. Wij gaan dus officieel starten met deze vereniging binnen Axxon.

Samenwerkingsovereenkomst:

Het doel is het ondersteunen van de kinesitherapeuten met een substantiële kennis, interesse en bijzondere beroepsbekwaamheid.

De ABCIG wordt binnen AXXON de overleggroep voor kinesitherapeuten met bijzondere beroepsbekwaamheid en klinische interesses. De bedoeling is om de klinische interesse te bevorderen zodat de kwaliteit van kinesitherapeutische zorg wordt verhoogd.  De doelgroep zijn de loontrekkende kinesitherapeuten, tewerkgesteld in de diverse Geriatrisch settings (WZC’s, Ziekenhuizen, Dagcentra, Kortverblijven, …) maar ook voor de zelfstandige kinesitherapeut in zijn praktijk.

Verbintenis:

Dossiers of initiatieven om deze kwaliteit te verbeteren worden vanuit de ABCIG Geriatrie geformuleerd en voorgesteld aan de RvB Axxon, waarna deze via de Axxon-gemandateerden naar de verschillende raden en commissies en/of overheidsorganen kunnen gebracht worden. Wij leveren vanuit de ABCIG Geriatrie de nodige expertise aan om ons domein in de kinesitherapie te verdedigen of te profileren. Persoonlijke engagementen en fysieke vertegenwoordiging binnen voornoemde instanties kunnen gevraagd worden.

Meer info over deze samenwerkingsovereenkomst en de bijlagen vind je hier terug. Er komt een specifiek gedeelte op de website van Axxon voor elke ABCIG.


ABCIG Geriatrie, nieuw lid van IPTOP

Nieuws:

 1. Lees hier de nieuwsbrieven van IPTOP (International Association for Physical Therapists working with Older People).
 2. Procesbegeleiders voor preventie in 600 woonzorgcentra: http://www.valpreventie.be/Welkom/Nieuws.aspx?id=4007
 3. Vanaf heden zijn alle tijdschriften vanuit Nederland beschikbaar. Deze zijn enkel raadpleegbaar indien je lid bent van de ABCIG. Je ontvangt hiervoor een wachtwoord.
 4. De 8ste Week van de Valpreventie (WvdV) gaat door van 22 t.e.m 28 april 2019 en wordt georganiseerd door het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen, het Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse Logo’s. Een nieuwe editie, een nieuw thema. Met de slogan ‘Laat angst om te vallen je leven niet bepalen’ ligt de focus van deze week op valangst. Met een divers aanbod van specifieke campagnematerialen, binnenkort te raadplegen via www.valpreventie.be, bundelen we opnieuw de krachten om zoveel mogelijk  ouderen, hun familie, gezondheidszorg- en welzijnswerkers in Vlaanderen te sensibiliseren en te informeren over valangst.
 5. Uitnodiging 42e Wintermeeting Geriatrie en Gerontologie Oostende
 6. voorstelling MCR Belgium IPTOP, Margreet Van Dijk en haar biografie
 7. Verslag WCPT Congres Geneve door Lien Van Van Tilborgh

Artikelen/reports:

 1. Mochten alle dokters zo positief en multidisciplinair denken: https://lnkd.in/d6dDhcU
 2.  a new report focussing on community based strength and balance programmes, specifically Otago and FaME, which has been written by the Healthy Ageing Research Group at the University of Manchester and Later Life Training, in partnership with the Centre for Ageing Better.         
 3. Voorstelling KNWV in NVFG tijdschrift door Jan Tessier
 4. Association of Lifestyle and Genetic Risk With Incidence of Dementia
 5. Vier op de tien ouderen kunnen niet rekenen op hulp bij dagelijkse activiteiten
 6. Man's best friend' is a robot dog to some with dementia
 7. Seniors may need new shoes to avoid pain, prevent falls
 8. Interventions to Prevent Falls in Older Adults Updated Evidence Report and Systematic Review for the US Preventive Services Task Force
 9. Adverse Events in Long-term Care Residents Transitioning From Hospital Back to Nursing Home
 10. Effectiviteit van een multifactoriële interventie, een oefenprogramma en vitamine D-suppletie als valpreventiestrategie bij thuiswonende ouderen

Oplijsting van interessante opleidingen:

 1. Research Master in Gerontological Sciences a two-year programme Master of 120 credits

Folder:

 1. Nederlandstalige folder
 2. Franstalige folder