In zijn arrest van 14/08/19 fluit de Raad van State het RIZIV voor de 3de keer dit jaar terug!

Na publicatie van de interpretatieregel n°9, uitgevaardigd door het Verzekeringscomité, i.v.m. de fysieke aanwezigheid van de kinesitherapeut bij de uitvoering van prestaties geattesteerd in het kader van artikel 7 van de nomenclatuur (publicatie BS 24/07/19) stapten de bedrijven b. Clinic en moveUP bij hoogdringendheid naar de Raad van State.


MoveUP is een Belgische start-up die al drie jaar een applicatie ontwikkelt om de resultaten van revalidatie na knie- of heupprothese te optimaliseren en te standaardiseren.

Een team bestaande uit kinesitherapeuten en artsen gaan de patiënten permanent “opvolgen” en "coachen", zodra ze na de operatie naar huis terugkeren, op basis van met name een "revalidatieprotocol verdeeld in verschillende fasen, waarbij de patiënt overgaat van de één naar de andere fase volgens zijn evolutie”, en dit door gebruik te maken van een mobiele applicatie via technologische hulpmiddelen, zoals een wearable en een tablet of smartphone.

Op 12 augustus 2019 werd de procedure ingeleid en gepleit. In zijn arrest (Nr. 245.301) van woensdag 14 augustus heeft de Raad van State de uitvoering van de interpretatieregel n°9 met onmiddellijke ingang geschorst.

De Raad van State stelt in zijn arrest dat de interpretatieve regel, opgemaakt door het Verzekeringscomité, de wetgeving (art. 7 van de nomenclatuur) aanpast waarbij evenwel deze wetswijziging niet kan worden gedaan op basis van een interpretatieve regel.
De wet aanpassen behoort bovendien niet tot de bevoegdheid van het Verzekeringscomité, maar tot deze van de Minister van Sociale zaken.

De Raad van State gaat in dit arrest geen oordeel vellen over de te gebruiken nomenclatuurnummers bij het attesteren van de behandelingen door het gebruik van de moveUP app, maar ze volgen wel moveUP die van mening is dat deze definitie van de persoonlijke betrokkenheid van de kinesitherapeut geen verband legt tussen dit begrip en de verplichte 'fysieke aanwezigheid' naast de patiënt. MoveUP bevestigde Axxon dan ook dat de huidige attestatie via hun platform van toepassing blijft.

Voor AXXON is het belangrijk dat er binnen het Riziv zo snel mogelijk een ruimer juridisch legaal kader gecreëerd wordt waarbij de moveUP applicatie en andere digitale applicaties kunnen gebruikt worden bij onder meer de revalidatie en kinesitherapeutische behandelingen. Tijdens de workshop telegeneeskunde en MHealth-toepassingen, georganiseerd eind juni 2019 door het Riziv, bleek alvast dat er in de Belgische wetgeving geen obstakels aanwezig zijn om hier snel werk van te maken.

  • WVVK