Symposia - Congressen

AXXON Congres Kinesitherapie in Instellingen 
 

Aan alle collega's met een interesse voor kinesitherapie in instellingen, opgelet! Duid alvast 1 april 2022 aan in je agenda, want het eerste congres rond instellingskinesitherapie komt eraan. 

AXXON komt ook op voor de loontrekkende kinesitherapeuten. Daarom werd er in 2020 een werkgroep opgericht van bestuursleden en collega's die zich over de noden en vragen vanuit dit specifieke werkveld ontfermen. Over enkele maanden organiseert uw beroepsvereniging een congres waarin een hoop interessante thema's en onderwerpen verder uitgelicht worden. 

Q&A 

IFIC. Het zijn 4 letters die bij vele collega’s bekend in de oren klinken. De functieclassificatie van IFIC vervangt sinds enige tijd de vroegere barema’s. We weten dat we in categorie 15 zitten en we kennen het loon dat er mee gepaard gaat, maar vaak stopt daar de kennis. Wat is dat eigenlijk die IFIC? Hoe werkt dat systeem met de categorieën? Zitten wij daar op onze plaats? En wie bepaalt dat allemaal? Een expert in dergelijke classificatiesystemen vertelt je graag alles over IFIC in zijn geheel, maar geeft vooral tekst en uitleg bij onze situatie als kinesitherapeut en geeft ook graag antwoord op jouw vragen. Wil je nu eindelijk eens weten hoe heel dat IFIC-gedoe in elkaar zit? Blokkeer alvast 1 april in je agenda!

Communicatie tussen 1e, 2e en 3e lijn

Als kinesitherapeut in een instelling (bv ziekenhuis, psychiatrisch centrum, kortverblijf in WZC, ....) willen we er voor zorgen dat onze patiënt goed opgevolgd wordt als hij/zij terug naar huis gaat. Dikwijls gebeurt deze opvolging door een zelfstandig kinesitherapeut. Het is dan ook belangrijk dat er een goede communicatie is tussen tweede/derde lijn (bv ziekenhuis) en de eerste lijn (bv zelfstandig kine). We willen graag enkele good practices naar voor brengen hoe deze communicatie gebeurt. Ziekenhuizen uit Gent, Leuven en Antwerpen hebben reeds toegezegd om te vertellen hoe bij hen de communicatie verloopt naar de eerste lijn. We willen tenslotte allemaal het beste voor onze patiënt.


5th Congress of the Europe Region World Physiotherapy on Physio Education

Door het coronavirus ging deze 5de editie van het ER-WCPT-congres online door. 

Raadpleeg hier het volledige programma.

Accreditatie

Het congres werd geaccrediteerd door Pro-Q-Kine voor 24 navormingseenheden.

 

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK