Medisch kinesitherapeutisch overleg | MKO

AXXON, Domus Medica en Huis voor Gezondheid zijn in 2019 een project opgestart om de samenwerking tussen huisartsen en kinesitherapeuten aan te moedigen en te verbeteren. Samen hebben we de ‘handleiding voor een kwalitatief lokaal overleg tussen huisarts en kinesitherapeut’ ontwikkeld. We noemen dit het Medisch Kinesitherapeutisch Overleg, of ook wel het MKO. In dit ondersteuningspakket behandelen we diverse thema’s. De thema’s zijn gebruiksklaar en onmiddellijk inzetbaar om een overleg mee te organiseren en te structureren:
 • Bereikbaarheid en communicatie
 • Kinesitherapievoorschrift
 • Samenwerking huisarts en kinesitherapeut
 • Bijzondere beroepsbekwaamheden in de kinesitherapie
 • Preventie binnen de kinesitherapie

Train the trainer !

AXXON, Domus Medica en Huis voor Gezondheid bereiden je voor om het MKO over lage rugpijn in goede banen te leiden. Tijdens deze opleiding wordt u vertrouwd met de inhoud van het MKO over lage rugpijn, het beschikbare materiaal, de praktische aanpak en organisatie.
De vorming zal online plaatsvinden en wordt georganiseerd op 2 tijdstippen. Het is aan jou om een moment uit te kiezen die het best past bij jou.
 • Dinsdag 8 oktober 2024, van 12u tot 13u30
 • Donderdag 7 november 2024, van 20u tot 21u30

Schrijf hier in!

Doelstelling

Ontwikkelen van een kosteloos hulpmiddel om plaatselijke ontmoetingen tussen huisartsen en kinesitherapeuten te ondersteunen, zodat:

 • overleg tussen beide beroepsgroepen wordt aangemoedigd
 • samenwerking wordt gestimuleerd
 • ervaringen worden uitgewisseld
 • duidelijke afspraken worden gemaakt

Belang van de methodologie

Huisartsen en kinesitherapeuten verbeteren hun interpersoonlijke relaties door individuele contacten, overleg in kleine groep, ... Elkaar ontmoeten staat op de eerste plaats.

Downloads

Meer informatie nodig over het project of bij de organisatie van een MKO?

Huis voor Gezondheid AXXON Domus Medica
Alev Akin: Ann Coppé: Jo Van Hoof:
alev@huisvoorgezondheid.be ann.coppe@axxon.be jo.vanhoof@domusmedica.be
AXXON Domus Medica

 

Mail dan naar alev@huisvoorgezondheid.be

  

 • WVVK