Medisch kinesitherapeutisch overleg | MKO

AXXON, Domus Medica en Huis voor Gezondheid zijn in 2019 een project opgestart om de samenwerking tussen huisartsen en kinesitherapeuten aan te moedigen en te verbeteren. Samen hebben we de ‘handleiding voor een kwalitatief lokaal overleg tussen huisarts en kinesitherapeut’ ontwikkeld. We noemen dit het Medisch Kinesitherapeutisch Overleg, of ook wel het MKO. In dit ondersteuningspakket behandelen we diverse thema’s. De thema’s zijn gebruiksklaar en onmiddellijk inzetbaar om een overleg mee te organiseren en te structureren:
  • Bereikbaarheid en communicatie
  • Kinesitherapievoorschrift
  • Samenwerking huisarts en kinesitherapeut
  • Bijzondere beroepsbekwaamheden in de kinesitherapie
  • Preventie binnen de kinesitherapie

 

Doelstelling

Ontwikkelen van een kosteloos hulpmiddel om plaatselijke ontmoetingen tussen huisartsen en kinesitherapeuten te ondersteunen, zodat:

  • overleg tussen beide beroepsgroepen wordt aangemoedigd
  • samenwerking wordt gestimuleerd
  • ervaringen worden uitgewisseld
  • duidelijke afspraken worden gemaakt

Belang van de methodologie

Huisartsen en kinesitherapeuten verbeteren hun interpersoonlijke relaties door individuele contacten, overleg in kleine groep, ... Elkaar ontmoeten staat op de eerste plaats.

Downloads

Meer informatie nodig over het project of bij de organisatie van een MKO?

Huis voor Gezondheid AXXON Domus Medica
Alev Akin: Ann Coppé: Jo Van Hoof:
alev@huisvoorgezondheid.be ann.coppe@axxon.be jo.vanhoof@domusmedica.be
AXXON Domus Medica

 

Mail dan naar alev@huisvoorgezondheid.be

  

  • WVVK