Planningscommissie

Samenstelling

De Planningscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende categorieën en beroepen van de gezondheidszorg. De commissie telt een plenaire vergadering en verschillende werkgroepen.

De plenaire vergaderingen worden samengesteld op basis van de agenda en de agendapunten. Meestal zijn de volgende werkgroepen actief:

  • de werkgroep van de artsen
  • de werkgroep van de tandartsen
  • de werkgroep van de kinesitherapeuten
  • de werkgroep van de verpleegkundigen
  • de wetenschappelijke werkgroep.

Opdrachten van de commissie

De commissie onderzoekt de behoeften op het vlak van het medisch aanbod voor de artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, vroedvrouwen en logopedisten. Om die behoeften te bepalen, houdt ze rekening met:

  • de evolutie van de behoeften op het vlak van de medische zorg
  • de kwaliteit van de zorgverstrekking
  • de demografische en sociologische evolutie van de betrokken beroepen.

De commissie evalueert voortdurend de weerslag die de evolutie van deze behoeften heeft op de toegang tot de studies voor voormelde beroepen.

Zij bezorgt jaarlijks een verslag aan de minister van Volksgezondheid over het aantal personen dat toegang zal hebben tot een bepaald gezondheidsberoep.

Zij geeft de minister van Volksgezondheid advies op het vlak van de contingentering. Daarvoor gebruikt de Planningscommissie een rekenmodel dat toekomstprojecties maakt.

Lees hier het rapport van de cel Planning van het aanbod van de Gezondheidszorgberoepen: Alternatieve scenario's voor de evolutie van de workforce
In 2022 werd door VDAB bekend gemaakt dat kinesitherapeut (in ouderenzorg) ook in het lijstje van knelpuntberoepen thuishoort. Lees hier het volledig verslag

  • WVVK