Kringbesturendag

Kringbesturendag 21 april 2018

De vijfde kringbesturendag vond plaats in het pittoreske Gent, waar de aanwezigen ’s ochtends verwelkomd werden met een ontbijt. Tijdens het ontbijt werd het programma van de dag toegelicht. Enerzijds werd de focus gelegd op de nieuwe Eerstelijnszones, anderzijds op de prestatiefinanciering in de gezondheidszorg.

Alvorens de denkoefening van start ging, werd er eerst wat ontspannen. De groep verplaatste zich per boot naar het historisch centrum van de Arteveldestad, waar de tocht te voet werd verder gezet naar het Vleeshuis. Eenmaal ter plaatse werd er gesproken over de toekomstige invulling en rol van de kinesitherapeut en de kinekring binnen de Eerstelijnszones in Vlaanderen. Tijdens deze bespreking werden ook de resultaten van een enquête over de reorganisatie van de Eerstelijnszones gepresenteerd aan de aanwezigen.

In de namiddag volgde het tweede luik omtrent het belonen van samenwerking en kwaliteit, de toegankelijkheid van de kinesitherapie en de financiering hiervan. Ook hier werden allereerst de resultaten van een enquête gepresenteerd, waarna er in groep duchtig gebrainstormd werd over nieuwe financieringsmodellen om de kinesitherapie te kunnen optimaliseren in de toekomst.

Als afsluiter van de dag werd iedereen veilig en wel met de boot terug afgezet aan het vertrekpunt.

Documenten:

Presentatie

Verslagen van de brainstormsessies:

Hierbij tevens een link naar een fotoreportage van de dag zelf.


Kringbesturendag 13 mei 2017

De 4e kringbesturendag ging door op 13 mei 2017 in het Domein van Bokrijk. Na ontvangst met koffiekoeken werden de kringbesturen getrakteerd op een wandeling in het park waarbij een aantal reflecties werden aangeboden rond de organisatie van de eerstelijn na de eerstelijnsconferentie van 16/02/2017. De beste partner van de persoon met een zorgnood is een sterke eerste lijn die hem begeleidt. Professionele zorgaanbieders vormen de basispijler van de eerste lijn.  Vanuit een generalistische kijk op de zorgnoden leveren zij de best passende zorg of zorgen zij voor een gerichte doorverwijzing naar een meer specialistische zorg. De nodige toelichting hieromtrent, ieder op hun terrein, is gegeven geweest door Peter Bruynooghe, Stefaan Peeters en Dirk Verleyen.
Wat komt er op de kinesitherapeut in het werkveld af? Hoe kan de kinesitherapeutenkring hierop inspelen? Welke rol gaat de kinesitherapeutenkring in de toekomst dienen op te nemen?

Daarnaast is ook de hervorming van het trekkingsrecht uitgebreid aan bod gekomen aan de hand van een uitgebreide evaluatie opgesteld door het infopunt en toegelicht door Ann Coppé.

In tussentijd kon men van het landelijk kader genieten onder een fris lentezonnetje.

De top-act van de dag was voorbehouden aan Mininister Jo Vandeurzen om de meerwaarde van de kinesitherapeutenkring in het toekomstige zorglandschap in de eerstelijn toe te lichten.

In de namiddag kreeg men de kans om in discussiegroepen rond alle bovenstaande thema’s van gedachten te wisselen.

Rond 17 u. werd een rijk goed gevulde dag met voor elk wat wils tot ieders tevredenheid afgesloten.

Documenten :

Hierbij tevens een link naar een fotoreportage van de dag zelf.


Kringbesturendag 30 april 2016

Voorstelling Eerstelijnsorganen (behalve de palliatieve netwerken):

LOGO

LMN

SEL

*PP-presentatie Nicole Timmerman 

*PP-presentatie Dirk Verleyen en Jean Van Hoornweder 

*Ervaringen met multidisciplinair overleg (MDO), inclusief bijkomende documentatie rond het organiseren van MDO

*Groepswerk rond de EL-organen 


Hierbij tevens een link naar een fotoreportage van de dag zelf: https://vimeo.com/169103909.

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK