IFIC

IFIC

Elk traject is individueel verschillend. Enkel op basis van jouw persoonlijke loonsimulatie kan je uitmaken of het IFIC barema voor jou al dan niet voordeliger is. Bij de invoering van de IFIC barema’s in jouw organisatie is jouw werkgever VERPLICHT van jou een vergelijkende loonsimulatie te bezorgen tussen jouw loonevolutie binnen jouw huidige contract en jouw loonevolutie binnen de IFIC barema’s.

Eenmaal je ingestapt bent in het IFIC barema, blijf je voor de duur van jouw contract binnen jouw organisatie in het IFIC barema. Nieuwe contracten vallen automatisch onder de IFIC barema’s als deze voor jouw instelling geactiveerd zijn.

Bij elke wijziging aan de functie waarbinnen je werkzaam bent (zoals een categorieverhoging of een barema-verhoging):

  1. Je hebt nog geen IFIC barema: je krijgt op dat ogenblik opnieuw de keuze om in te stappen in het IFIC barema. Je werkgever is op dat ogenblik verplicht van jou een vergelijkende loonsimulatie te bezorgen.
  2. Je zit reeds in het IFIC barema: de wijziging is automatisch op jou van toepassing.

Hier vindt u per sector en per regio de meest actuele regelgeving die van toepassing is

Korte geschiedenis

In 2000 besloten de sociale partners van de private gezondheidszorg om een nieuwe functieclassificatie te ontwikkelen voor het Paritair Comité 330. Ter ondersteuning werd het Instituut voor functieclassificaties - Institut de classification de fonctions (IFIC) opgericht in 2002.

Bij IFIC hanteert men een analytisch functieclassificatie-systeem. Dit wil zeggen dat functies beschreven en onderzocht worden op basis van vooraf bepaalde en duidelijk omschreven functiekenmerken (of criteria). Voor elk criterium worden de functies gewogen met behulp van een score-schaal. De verkregen totaalscore voor het geheel van criteria geeft de relatieve zwaarte van de functie weer. De gewogen functies worden vervolgens geordend en ondergebracht in categorieën die overeenkomen met een score-bereik. De categorieën groeperen dus functies met een vergelijkbare score.

Oorspronkelijk werd het IFIC classificatiesysteem specifiek ontwikkeld voor de non-profitsector in België in samenwerking met PriceWaterhousCoopers. Vandaag is het IFIC-classificatiesysteem eigendom van de vzw IFIC en wordt het exclusief gebruikt en beheerd door de sociale partners binnen vzw IFIC. De functieclassificatie dient in eerste plaats voor de ontwikkeling van loonschalen op sectoraal niveau.

  • WVVK