Wat is kinesitherapie?

De officiële beroepstitel is "kinesitherapeut". “Kinesist” is de volkse benaming en wordt doorgaans gemakkelijkheidshalve gebruikt bij de verwijzing.

Belangrijkste taken van de kinesitherapeutKinesitherapie met evenwichtsbal bij jonge vrouw

Kinesitherapie is een medisch vakgebied dat verankerd is in de biomedische wetenschappen, inclusief de revalidatiewetenschappen, met eigen onderwijsinhouden, wetenschappelijk onderzoek, evidentie en met klinische activiteiten die in hoofdzaak functiebehoud, functieverbetering of functieherstel in de verschillende stelsels van het menselijk lichaam bij verschillende doelgroepen beogen.

Hierbij beoogt de kinesitherapeut de volgende doelstellingen te bereiken:

 • Zorg die afgestemd is op de hulp- of zorgvraag van de patiënt, met aandacht voor “zelfmanagement” en “empowerment”;
 • Voorkomen van het ontstaan, het recidiveren en/of het persisteren van functioneringsproblemen;
 • Opheffen, verminderen of in balans brengen van gezondheidsproblemen, uitgedrukt in termen van functies, anatomische eigenschappen, activiteiten en participatie;
 • Creëren van mogelijkheden tot het verbeteren of het in stand houden van het participatieniveau van de patiënt en zijn levenskwaliteit;
 • Bieden van begeleiding en ondersteuning bij de klachten van de patiënt; pijneducatie;
 • Beïnvloeden van attitude, gedrag en levensstijl van de hulpvrager voor zover ze een relatie hebben met de hulpvraag en/of het gezondheidsprobleem;
 • Vraagstelling, advies en educatie over omstandigheden op de werkvloer.

De werkwijze van de kinesitherapeut kenmerkt zich door een bewuste, procesmatige, systematische, doelmatige en doelgerichte aanpak van de verschillende stelsels en domeinen. Deze zijn:

 1. musculoskeletaal stelsel, inclusief de temporomandibulaire functies
 2. cardiovasculair stelsel
 3. respiratoir stelsel
 4. metabool stelsel
 5. urogenitaal stelsel
 6. neurologisch stelsel, inclusief het psychisch functioneren
 7. vaatstelsel inclusief het lymfatisch stelsel, bindweefsel en huid

De aangeboden professionele zorg behelst:

 • coachen: informeren, motiveren en begeleiden van individuen en groepen over houdings- en bewegingshygiëne, functieverbetering en functieherstel
 • screenen, onderzoeken, evalueren en beoordelen van de bewegings- en functioneringsmogelijkheden
 • bepalen van de behandeling
 • behandelingswijzen: manuele technieken (mobilisaties en manipulaties), oefen/ bewegingstherapie (diverse methoden met of zonder gebruik van apparatuur), therapeutische massagetherapie, ademhalingstherapie, bekkenbodemreëducatie, psychomotorische re-educatie, taping en fysische applicaties (elektrotherapie, thermotherapie, hydrotherapie, lichttherapie, …).

Welke opleiding leidt tot het beroep “kinesitherapeut”?

De opleiding tot “Master in de revalidatiewetenschappen en kinesitherapie” in Vlaanderen is een universitaire opleiding van 5 jaar.  In het tweede masterjaar kan de student een specifieke afstudeerrichting kiezen. Er worden opleidingen gegeven in UGent, KU Leuven, VUB, UAntwerpen en UHasselt.

Er zijn 7 afstudeerrichtingen:

 1. Musculoskeletale aandoeningen (optie manuele therapie en optie sportkinesitherapie)
 2. Neurologische aandoeningen
 3. Pediatrische revalidatie 
 4. Geestelijke gezondheidszorg
 5. Inwendige aandoeningen
 6. Geriatrische revalidatie
 7. Lerarenopleiding​

Na de reguliere opleiding tot kinesitherapeut worden nog verdere substantiële opleidingen voorzien (universitaire en niet- universitaire vervolgopleidingen) om aan de criteria van de bijzondere beroepsbekwaamheden te voldoen. 


Lees in dit document de uitgebreide toelichting over 'Wat is kinesitherapie?'.

 

 • WVVK