Reprobel

 wordt   

De gecombineerde licentie van Reprobel wordt Izili

UW WETTELIJKE VERPLICHTINGEN BIJ GEBRUIK VAN AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD WERK

- MAKKELIJK EN GUNSTIG GEREGELD, MET KORTING DANKZIJ AXXON - 

Wat is het auteursrecht juist en wat moet ik er als kinesitherapeut mee aanvangen? Ontdek het in onze webinar

Veel bronmateriaal dat kinesitherapeuten gebruiken om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in hun vakgebied (wetenschappelijke werken, artikels over verplichtingen, persartikels, foto’s en illustraties) zijn auteursrechtelijk beschermd. Deze werken kunnen voor beroepsgebruik niet zomaar worden gereproduceerd of verspreid. Op auteursrechtelijke inbreuken staan bovendien strenge sancties, die kunnen oplopen tot vele malen de normale licentievergoeding.

Voor fotokopies van beschermd werk moet een ‘reprografievergoeding’ worden betaald. Deze vergoeding wordt geïnd door de beheersvennootschap REPROBEL. Beschermd werk (bv. digitale kopies vanop het internet of mail, scans, Zoom/Teams, powerpoints, ...) kan volgens de wet niet digitaal hergebruikt worden zonder toelating van de rechthebbende (auteur of uitgever). Omdat op het internet een grote hoeveelheid beschermde bronwerken beschikbaar is en het vaak niet duidelijk is wie de rechthebbende is en hoe die te bereiken, is het voor een kinesitherapeut een nagenoeg onmogelijke opdracht om dit zelf sluitend te regelen.

Daarom heeft AXXON een sectorakkoord afgesloten met REPROBEL in verband met de gecombineerde licentie van deze laatste. Deze gecombineerde licentie dekt papieren reproducties (fotokopies en prints) én tevens alle courante vormen van digitaal hergebruik van Belgische en buitenlandse bronwerken. Meer informatie over deze licentie vind je op de vernieuwde website van REPROBEL.

Promotarieven gecombineerde licentie – per ondernemingsnummer

Private sector Tariefcategorie I Tarief met AXXON-promocode
Zelfstandigen zonder personeel €40 €35
Minder dan 5 mensen in loondienst


€55


€46 (voor al het personeel tesamen)
Meer dan 5 mensen in loondienst €29 basisvergoeding + €14 per relevant personeelslid €12,5 per relevant personeelslid (vrijstelling van basisvergoeding)

* Alle bedragen zijn exclusief BTW

AXXON heeft onderhandeld zodat kinesitherapeuten het laagste tarief genieten (intellectueel aspect van de kinesitherapie verkregen als ‘secundair’ aan de dienstverlening). 
Geniet daarbovenop nog van de extra tariefkorting die hierboven staat. 

Log in als lid om het voordeel te ontdekken

  • WVVK