Nomenclatuur kinesitherapie

De kinesitherapie is opgenomen in artikel 7 van nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen. De volledige nomenclatuurtekst vindt u hier terug.

Wilt u een kort overzicht? Neem dan zeker een kijkje naar de wegwijzer kinesitherapie die werd opgesteld samen met Domus Medica en het WVVK. 
U vindt in de wegwijzer info over:

  • de voorschriftelementen
  • de E-lijst met de aanvraagprocedure door de arts (RIZIV-info)
  • de F-lijst met de bewijselementen noodzakelijk voor de kennisgeving door de kinesitherapeut (RIZIV-info)

Handig om mee te nemen op huisbezoek is onze Artsen-miniwijzer voorschrift kinesitherapie.

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK