Frailty Project

"De kinesitherapeut is de geknipte persoon om fysieke frailty te screenen,
inventariseren en met tips en tricks mensen langer op de been te houden."

Project frailty: een samenwerking tussen AMGEN en AXXON Kwaliteit in Kinesitherapie

Hoewel frailty, als term voor geriatrische fysieke kwetsbaarheid, al sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw een begrip is waar we ons allemaal wel iets kunnen bij voorstellen, is het tot op de dag van vandaag zo dat er relatief weinig gescreend wordt op frailty bij ouderen. Of vaak te laat: zo is er bijvoorbeeld pas aandacht voor valpreventie bij ouderen nadat deze een eerste keer ernstig zijn gevallen (met een ziekhuisopname tot gevolg).

We kunnen stellen dat vroegdetectie en screening belangrijke opdrachten zijn voor gezondheidszorgverstrekkers. Al was het maar omdat (het risico op) vallen slechts één indicator is van frailty. De mate waarin iemand geriatrisch kwetsbaar is, wordt beïnvloed door tal van andere voorspellende factoren. En tussen deze voorspellende factoren en het zich verder doorzetten van het verouderingsproces liggen potentieel nog vele kwaliteitsvolle, actieve en gezonde jaren.

Leefstijlverandering en beweegpromotie zijn hierbij zéér noodzakelijk, zo blijkt uit onderzoek. Gesuperviseerde beweeg- en leefstijlverandering heeft een grotere impact en geeft betere resultaten op langere termijn dan algemene aanbevelingen.

Kortom, binnen het zorglandschap bekleden de kinesitherapeuten een unieke plek die maakt dat een project rond frailty (en screening) hen op het lijf is geschreven. Precies daarom slaan AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie en AMGEN de handen in elkaar om dit project verder vorm te geven. De kinesitherapeuten zijn precies die groep van zorgverleners die dag in dag uit bewijzen dat pakweg ouderdomgerelateerd verlies van spiermassa vertraagd en verbeterd kan worden door gericht te bewegen en te oefenen. 

In samenwerking met de andere zorgdisciplines zoals de diëtist, de verpleegkundige, de huisarts, apotheker, de ergotherapeut zijn er tal van mogelijkheden om ‘de oude dag’ langer kwaliteitsvol én thuis te kunnen doorbrengen. Frailty bestaat immers niet enkel uit fysieke kwetsbaarheid, maar is een geheel van factoren die de kwaliteit van leven kunnen doen dalen.

Wanneer wij als kinesitherapeuten awareness kunnen brengen om fysieke kwetsbaarheid te herkennen, te meten en te benoemen in een assessment, helpen we onze patiënten om hiermee om te gaan. We helpen de huisarts, die dit in een breder kader van assessment zet.

Deze screening kan gebeuren in samenwerking met de gemeente, eerstelijnzone of een dienstencentrum en wordt op die manier een sociaal gebeuren.

Heb je interesse om dit thema binnen jouw gemeente of eerstelijnszone naar voor te schuiven? Bij de downloads onderaan deze pagina zit ook een financieel voorbeeldkader adhv de screening in Beveren waarmee je verder aan de slag kan en het project lokaal kan begroten.

Een andere mogelijkheid is door gebruik te maken van een consultatief kinesitherapeutisch onderzoek dat wordt voorgeschreven door een arts en waarbij de kinesitherapeut aan de hand van een verslag van de afgenomen tests een beoordeling, evaluatie en aanbeveling geeft aan de voorschrijvend arts.

De kinesitherapeut is de geknipte persoon om fysieke frailty te screenen, inventariseren en met tips en trics mensen langer op de been te houden.

De focus van het project:

  1. Versterkte bewustmaking van de kinesitherapeuten met focus op de risico’s van osteoporose, sarcopenie, ...

  2. Bredere bewustmaking van het concept frailty via lokale verenigingen, gemeentelijke diensten, eerstelijnszone, ...

  3. Het op punt zetten van een theoretisch kader met op evidentie gestoelde referenties voor zowel fysieke frailty, als osteoporose, visusvermindering, gehoorverlies, cognitie, valangst, urinaire incontinentie, orthostatische hypotensie, …
  4. Gerichte screening met gevalideerde meetinstrumenten (short FES-I-7, Sarc-F, euroQoL, IOF risicotest osteoporose, handknijpkracht, SPPB, audiotest Laperre) 

  5. Gerichte informatieverstrekking op basis van de screeningsresultaten (folders, oefeningen, doorverwijzing, …) voor zowel de (pre)frail persoon als de huisarts

  6. Benadrukken van de noodzaak van multidisciplinaire aanpak van frailty

Meer over frailty

Frailty: Every Step You Take Matters! - YouTube

Overzicht downloads - projectvoorbeeld Beveren

 

Lees hier ook de brochure over Gezond Ouder Worden

  • WVVK