Week van de Preventie

    

Dat het niet zo goed gaat met onze gezondheid, is een understatement. Gezond leven is geen sinecure in onze huidige maatschappij. Uit studies blijkt dat 1 op de 3 Belgen last heeft van psychische problemen, meer dan 1 op de 3 te weinig beweegt, 1 op de 6 rookt en 1 op de 7 te veel drinkt.
Een ongezonde leefstijl verhoogt het risico op welvaartsziekten, bepaalde vormen van kanker, depressie, dementie, ...

COVID-19 toont overduidelijk het belang van een gezonde leefstijl: naast mensen met overgewicht, hart- en vaataandoeningen, diabetes type 2 en chronische longziekten belanden ook rokers en overmatig alcoholgebruikers sneller op intensieve zorgen en hebben zij meer kans op ernstige complicaties en overlijden na een corona-besmetting. Mensen die lichamelijk minder actief zijn, of overgewicht hebben blijken een hogere sterftekans te hebben bij COVID-19-besmetting.
Daarenboven blijkt als gevolg van de COVID-pandemie dat 1 op de 2 Belgen in gewicht zijn toegenomen, en dat 1 op de 3 minder beweegt dan voordien.

Dit zet ons zorgsysteem zwaar onder druk en kost onze Belgische welvaart tientallen miljarden euro’s per jaar.


Het nastreven van een gezonde levensstijl is een nobel doel, echter de vraag ‘Hoe pak ik dat aan?’ blijft voor velen onbeantwoord. Als deze vraag dan al gesteld wordt aan de huisarts, die algemeen wordt aanzien als de vertrouwenspersoon wanneer het over gezondheid gaat, blijkt deze er veelal slechts beperkt of geen aandacht aan te besteden.

Daar zouden wij, als kinesitherapeuten, samen met andere zorgverstrekkers een hiaat kunnen vullen. Wanneer de patiënt zelf een gezondheidsgerelateerde vraag stelt kunnen wij daar op inpikken met doordachte vragen en gefundeerde antwoorden zodat de intrinsieke motivatie van de patiënt wordt geprikkeld om de leefstijl te verbeteren. Gezondheidsbevordering wordt daardoor geen loos woord meer. We kunnen dit samen invullen, patiënt, kinesitherapeut en alle andere zorgverstrekkers door informatie te delen en doorsturen naar elkaar waar nodig blijkt.

AXXON is zich bewust van deze maatschappelijke taak en heeft daarom in de schoot van de Raad van Bestuur een werkgroep opgericht om dit blijvend onder de aandacht te houden door elke maand een item op de voorgrond te plaatsen op de website in de rubriek ‘Preventie’.

Wij bieden jullie in de week van 6 september elke dag interessante artikels, infographics, video’s, posters en brochures zodat deuren naar andere disciplines worden geopend, en samenwerking tussen de verschillende zorgverstrekkers wordt gestimuleerd. Want enkel door samen te werken, gevoelig te zijn voor mekaars expertise en te delen kunnen wij onze patiënten nòg beter helpen om hun leefstijl om te gooien.

Door aanmoediging, handvatten aan te bieden, en correcte wetenschappelijke informatie te verschaffen, prikkelen we mensen tijdens hun consultaties om na te denken over hun leefstijl op verschillende vlakken, niet enkel op het vlak van fysieke activiteit, maar ook wat betreft voeding, roken en ergonomie.

Ook de ABCIG’s en ABSG’s promoten preventie in hun specifiek domein. Deze info is sinds vandaag te vinden in een submenu onder ‘Week van de Preventie’. Een ideale manier om deze groepen beter te leren kennen! 

Wat betreft financiering van preventie is er nog een lange weg af te leggen: slechts 2,2% van de gezondheidsuitgaven wordt besteed aan preventie. Het Europees gemiddelde is 3,1%. De communautaire moeilijkheden komen er voor België nog eens bovenop.

Maar laten we daar niet op wachten en reeds proactief inzetten op preventie en op die manier kinesitherapie in een positief daglicht stellen, als medewerker voor een gezondere bevolking !

Veel preventie-plezier

  • WVVK