Budgetcontrole

De Commissie voor Begrotingscontrole

De commissie voor begrotingscontrole heeft als voornaamste taak alle voorstellen van overeenkomsten en wijzigingen van de nomenclatuur te voorzien van een advies, dat nagaat of de ingediende voorstellen binnen de vooropgestelde partiële begrotingsdoelstelling van de betrokken sector kunnen gerealiseerd worden. Ze volgt nauwkeurig de uitgaven op per sector, en beoordeelt deze aan de hand van de permanente audit van het RIZIV (die elk semester wordt gepubliceerd). Enkel voorzien van een gunstig advies maakt een voorstel kans om goedgekeurd te worden door het Verzekeringscomité. 

  • WVVK