Werking kringen

Wat is een kinesitherapeutenkring?

Een kinesitherapeutenkring is een lokale groep van kinesitherapeuten in de vorm van een vereniging met rechtspersoonlijkheid (vzw) of een feitelijke vereniging. Het doel is de lokale belangen van de kinesitherapeuten te behartigen in een welomschreven territorium (verschillende gemeenten). De kring fungeert in haar regio als spreekbuis en aanspreekpunt op vlak van gezondheidsdoelstellingen van de plaatselijke overheden. De kring beoogt de multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijnszorg te verbeteren, alsook de relaties met de regionale gezondheids- en welzijnszorg en de lokale bevolking. Als verplichte partner binnen de eerstelijnszone kan de kring actief deelnemen aan het beleid.

De kinesitherapeutenkring maakt deel uit van de werking van de overkoepelende beroepsvereniging AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie. Langs deze weg verkrijgt ze vertegenwoordiging binnen de algemene vergadering.

Alle lokale verenigingen of kringen zijn erkend door AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie.

Hoe wordt u lid van een kring?

Als AXXON-lid kunt u doorgaans gratis aansluiten bij de kinesitherapeutenkring uit uw regio. Het enige dat u hiervoor moet doen, is dit laten weten aan het AXXON-infopunt. Uw lidmaatschap wordt genoteerd in uw dossier. U kunt officieel lid zijn van slechts één kring. In principe blijft u eeuwig lid van de kring die u heeft opgegeven. U hoeft uw lidmaatschap dus niet jaarlijks opnieuw te bevestigen.

Wenst u niet langer lid te zijn van een kring, of wenst u lid te worden van een andere kring, dan contacteert u het infopunt opnieuw. Uw lidmaatschap wordt dan aangepast. 

Een overzicht van alle kringen per provincie vindt u terug op deze pagina.

Wat zijn de voorwaarden om een kring te zijn?

De voorwaarden om als kring lid te worden van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie zijn:

  • De kring heeft minstens 10 leden
  • 2/3 van de leden moet lid zijn van AXXON
  • De kring steunt de doelstellingen en belangen van AXXON
  • De kring stelt een jaarlijks activiteitenrapport op
  • De kring levert een financiële bijdrage aan de provinciale koepel
  • De kring neemt verantwoordelijkheid op als verplichte partner binnen de eerstelijnszone – www.eerstelijnszone.be
  • De kring ondertekent de convenant tussen kring en AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie om enerzijds de goede samenwerking tussen de kringen met AXXON te verzekeren en anderzijds om het uitbouwen en versterken van het netwerk van kringen binnen de eerste lijn te bevorderen.

In ruil hiervoor biedt AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie logistieke en financiële ondersteuning, communiceert ze met de kringen om alle richtlijnen betreffende beroepsuitoefening, kringenbeleid en gemeenschappelijke acties voor beroepsverdediging toe te lichten en werkt ze in de mate van het mogelijke met de kring.

  • WVVK