Preventieplatform

Het afgelopen jaar zette AXXON reeds onder verschillende projecten rond preventie haar schouders. Dit zetten we graag verder in 2022. Het Preventieplatform mag daarbij niet ontbreken. 

Het Preventieplatform is de gesprekspartner voor alles wat over ziekpreventie en gezondheid gaat. Ze formuleren beleidsadviezen op alle niveaus en domeinen, met als doel politiek engagement voor een doeltreffend maatschappelijk preventief gezondheidsbeleid te verkrijgen. 

De doelstelling van het Preventieplatform zijn de volgende:

  • Gezondheidsbevordering en ziektepreventie onder de aandacht brengen over alle sectoren en grenzen heen 
  • Doeltreffende en goed gefinancierde gezondheidszorg
  • Preventief beleid verankeren aan de hand van een gezondheidsbevorderingstoets
  • Streven naar een Interfederaal Preventieakkoord
  • Brede en integrale kijk op preventie
  • Public health-benadering

Met het charter dat verschillende partners ondertekenden, waaronder ook AXXON, wordt opgeroepen om krachten te bundelen om bovenstaande doelstellingen te realiseren. Individuele gezondheidsactoren worden aangesproken als grote organisaties, maar ook burgerparticipatie is een belangrijke hefboom.

Als kinesitherapeut staan we, naast de huisarts, als een van de enige zorgverstrekkers de burger bij gedurende de hele levensloop. Dit aspect maakt onze rol in preventie bijzonder waardevol.

Meer info op de website!

We streven naar een transformatie van een genezende zorg (curatief) naar het zorgen dat mensen gezond geboren worden en blijven (preventief). 

 

  • WVVK