Laatste Nieuws

CVS en fybromyalgie: wat nu?

CVS en fybromyalgie: wat nu?

De Raad van State heeft beslist dat de regeling voor patiënten met fibromyalgie of CVS, die sinds 2017 van toepassing was, ongedaan wordt gemaakt. Het RIZIV heeft nu een omzendbrief verstuurd met meer toelichting.

  •