Bewegen Op Verwijzing

Wat is Bewegen Op Verwijzing?

Bewegen Op Verwijzing toont mensen met een gezondheidsrisico een weg naar een actiever leven met behulp van professionele coaching en een beweegplan op maat, en dat tegen een lage kostprijs. Voor een individuele sessie van 15 minuten betaalt een patiënt maximaal 5 euro, voor een groepssessie is het 1 euro per kwartier. Een patiënt met verhoogde tegemoetkoming heeft recht op een verminderd tarief: 1 euro per kwartier voor individuele begeleiding en 0,5 euro per kwartier voor een groepssessie. De coach ontvangt steeds 15 euro per kwartier. De Vlaamse overheid betaalt het overige bedrag. De doorverwijzing naar een beweegcoach gebeurt door een arts.

Deze aanpak past mee in het plan  strategisch plan “De Vlaming leeft gezonder in 2025” dat aan alle  zorgprofessionals een verschuiving van curatieve gezondheidszorg naar preventie en gezondheidspromotie. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de kinesitherapeut die mee instaat voor de verschuiving van curatieve naar preventieve zorg.

Wie komt in aanmerking? 

In eerste instantie denken we aan diegenen waarvan je weet dat ze weinig bewegen en/of vaak lang stilzitten. Maar ook bij aandoeningen, zoals overgewicht en obesitas, chronische nek- en rugpijn, diabetes type I en II, depressie, hypertensie, angst, … is lichaamsbeweging aanbevolen. Ontdek 32 aandoeningen waarbij beweging helpt op www.bewegenbijziekte.be

Vorig jaar (2022) schakelden 2.258 Vlamingen een Bewegen Op Verwijzing-coach in om hen te helpen om meer te bewegen. En met succes, want maar liefst 92% was tevreden met het resultaat

Bewegen Op Verwijzing vanaf september 2023

Vanaf 1/9/2023 kunnen ook andere zorgverstrekkers patiënten doorverwijzen. Denk maar aan verpleegkundigen, kinesitherapeuten, diëtisten, apothekers, maatschappelijk werkers, psychologen, ergotherapeuten, vroedvrouwen, podologen, Vanaf september 2023 kan dus elke kinesitherapeut verwijzen naar een coach om hun patiënten meer beweging voor te schrijven. 

Gratis E-Learning voor doorverwijzers

Om doorverwiijzers te ondersteunen biedt Gezond Leven deze gratis e-learning aan.

Op zoek naar meer informatie om gericht door te verwijzen?

Op zoek naar een coach in jouw regio?

Ook op onze website staan heel wat ondersteunend materiaal.

 

VIVEL lanceert samen met het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Diabetes Liga en de Vlaamse Logo’s een pilootproject in 5 eerstelijnszones rond HALT2Diabetes en Bewegen Op Verwijzing. Een interprofessionele training met enerzijds een e-learning die voor iedereen toegankelijk is (en anderzijds een fysieke workshop rond motiverende gespreksvoering in de pilootregio’s). 

De e-learning staat open voor kinesitherapeuten en omvat een geaccrediteerde e-learning van maximaal 1 uur de preventiemethodieken HALT2Diabetes & Bewegen Op Verwijzing. Daarnaast zijn er ook digitale factsheets beschikbaar waar per beroepsgroep wordt benadrukt wat de relevantie is van deze methodieken.

Zoveel mogelijk zorg- en welzijnsprofessionals informeren en sensibiliseren over de preventiemethodieken HALT2Diabetes & Bewegen Op Verwijzing.

Klik op de onderstaande afbeelding om je aan te melden voor de e-learning.

HALT2Diabetes en Bewegen op Verwijzing

 

 

Bewustwording en vervanging

Er is een afname in het aantal minuten zitten per dag bij personen die deel hebben genomen aan Bewegen Op Verwijzing. Iris Maes (UGent): “Een mogelijke verklaring voor het minder zitten is dat de coaches de deelnemers hebben geïnformeerd over de nefaste gevolgen van langdurig zitten en hen bewust hebben gemaakt van de tijd die men zit. Vermoedelijk is de coach samen met de deelnemer op zoek gegaan naar mogelijkheden om de zittijd bewust te vervangen door meer beweging.”

40% van de Bewegen op Verwijzing-coaches zijn kinesitherapeuten. Ben jij ook geïnteresseerd? Neem dan een kijkje op www.bewegenopverwijzing.be.

Toon Van Der Kelen is kinesitherapeut en Bewegen Op Verwijzing-coach in Aalst en omstreken. Hij deelt graag zijn ervaringen als coach.

  “Ik werk in het ziekenhuis om hartpatiënten te helpen revalideren en ook in een groepspraktijk in Aalst. Vandaar mijn bijzondere interesse in preventie. Bewegen Op Verwijzing is voor mij een heel leuke, nuttige aanvulling. Tijdens Bewegen Op Verwijzing heb ik meer tijd om te werken rond gedragsverandering. Ik merk dat ik als kinesitherapeut mijn patiënten sneller dingen zal opleggen omwille van tijdsdruk. Tijdens Bewegen Op Verwijzing kan ik meer de tijd nemen om in te spelen op barrières en ideeën laten komen van de deelnemers zelf. Hun eigen ideeën voeren ze beter uit dan die van mij. (lacht) Ook het laagdrempelige beweegaanbod uit de regio en het principe van ‘elke stap telt’ werkt motiverend voor de patiënt."  

 

Op zoek naar een coach of zin om er zelf een te worden? Volg de links! 

 

Beweging Op Verwijzing’ steunt op 5 kernelementen:

  1. de doorverwijzer geeft een geschreven verwijzing aan de patiënt
  2. de patiënt contacteert een beweegcoach uit de regio en ontvangt een persoonlijke coaching
  3. na de eerste coaching is er follow-up
  4. dit alles is ingebed in een intersectoraal netwerk: lokaal bestuur, beweegaanbod en eerste lijn
  5. doorverwijzers kunnen gebruik maken van een ondersteuningstool om veilig door te verwijzen 

 

  • WVVK