Bewegen Op Verwijzing

Wat is Bewegen Op Verwijzing?

Bewegen Op Verwijzing toont mensen met een gezondheidsrisico een weg naar een actiever leven met behulp van professionele coaching en een beweegplan op maat, en dat tegen een lage kostprijs. Voor een individuele sessie van 15 minuten betaalt een patiënt maximaal 5 euro, voor een groepssessie is het 1 euro per kwartier. Een patiënt met verhoogde tegemoetkoming heeft recht op een verminderd tarief: 1 euro per kwartier voor individuele begeleiding en 0,5 euro per kwartier voor een groepssessie. De coach ontvangt steeds 15 euro per kwartier. De Vlaamse overheid betaalt het overige bedrag. 

AXXON heeft ook samen met Gezond Leven een Peer review uitgewerkt om de kinesitherapeut hierin nog meer wegwijs te maken. In het menu hiernaast vindt u ook tal van beeldmateriaal

Vanuit Gezond Leven wordt een pilootproject gelanceerd om deze verwijzing uit te breiden naar andere zorgverstrekkers en welzijnswerkers. AXXON schreef de zorgraden van de ELZ's aan zodat het als agendapunt kon worden opgenomen. Lees hier deze communicatie. Vanaf september gaat dit project van start. Lees hier wat het inhoudt en wat de verwachtingen voor de pilootregio's zijn.

‘Beweging Op Verwijzing’ steunt op 5 kernelementen:

  1. de huisarts geeft een geschreven verwijzing aan de patiënt
  2. de patiënt contacteert een beweegcoach uit de regio en ontvangt een persoonlijke coaching
  3. na de eerste coaching is er follow-up
  4. dit alles is ingebed in een intersectoraal netwerk: lokaal bestuur, beweegaanbod en eerste lijn
  5. huisartsen kunnen gebruik maken van een ondersteuningstool om veilig door te verwijzen bij verschillende pathologieën

Bewustwording en vervanging

Er is een afname in het aantal minuten zitten per dag bij personen die deel hebben genomen aan Bewegen Op Verwijzing. Iris Maes (UGent): “Een mogelijke verklaring voor het minder zitten is dat de coaches de deelnemers hebben geïnformeerd over de nefaste gevolgen van langdurig zitten en hen bewust hebben gemaakt van de tijd die men zit. Vermoedelijk is de coach samen met de deelnemer op zoek gegaan naar mogelijkheden om de zittijd bewust te vervangen door meer beweging.”

40% van de Bewegen op Verwijzing-coaches zijn kinesitherapeuten. Ben jij ook geïnteresseerd? Neem dan een kijkje op www.bewegenopverwijzing.be.

Toon Van Der Kelen is kinesitherapeut en Bewegen Op Verwijzing-coach in Aalst en omstreken. Hij deelt graag zijn ervaringen als coach.

  “Ik werk in het ziekenhuis om hartpatiënten te helpen revalideren en ook in een groepspraktijk in Aalst. Vandaar mijn bijzondere interesse in preventie. Bewegen Op Verwijzing is voor mij een heel leuke, nuttige aanvulling. Tijdens Bewegen Op Verwijzing heb ik meer tijd om te werken rond gedragsverandering. Ik merk dat ik als kinesitherapeut mijn patiënten sneller dingen zal opleggen omwille van tijdsdruk. Tijdens Bewegen Op Verwijzing kan ik meer de tijd nemen om in te spelen op barrières en ideeën laten komen van de deelnemers zelf. Hun eigen ideeën voeren ze beter uit dan die van mij. (lacht) Ook het laagdrempelige beweegaanbod uit de regio en het principe van ‘elke stap telt’ werkt motiverend voor de patiënt."  

 

Op zoek naar een coach of zin om er zelf een te worden? Volg de links! 

 

  • CareConnect
  • Trenker
  • WVVK