ABSG | ABCIG

Wat is een ABSG?

De oprichting van de ABCIG's in 2017.

Een AXXON Belgian Specialised Group is een groep van AXXON en (eventuele) leden van een klinische interessevereniging die een soortgelijke klinische interesse delen en een bijzondere beroepsbekwaamheid in eenzelfde deeldomein van de kinesitherapie bezitten.

Volgende ABSG's werden opgericht:

Wat is een ABCIG?

Een AXXON Belgian Clinical Interest Group is een samenwerking tussen AXXON, een aantal klinische interesseverenigingen en erkende kinesitherapeuten die hun deeldomein vertegenwoordigen.

Volgende ABCIG's werden opgericht:

Doelstelling

Het doel van deze ABSG's en ABCIG's is om binnen AXXON een overlegplatform op te richten voor elk (sub)domein van de kinesitherapie, waar specifieke peer-reviews worden georganiseerd, specifieke verwachtingen of problemen worden besproken en specifieke (wetenschappelijke) informatie wordt verschaft aan de leden.

Teneinde deze subdomeinen optimaal te kunnen verdedigen en te vertegenwoordigen heeft AXXON experts nodig die stevige dossiers samenstellen om voor te stellen aan de overheid. Het is binnen de ABSG's en ABCIG's dat deze dossiers ontstaan en experten zullen worden geraadpleegd om deze dossiers optimaal te kunnen verdedigen bij onze stakeholders. 

Een derde belangrijke doelstelling is de internationale vertegenwoordiging van dit deeldomein binnen World Physiotherapy in subgroups of network groups.

Lid worden van een ABSG of ABCIG

Bent u al AXXON-lid?

Stuur een mailtje naar info.nl@axxon.be met de bevestiging dat u lid wil worden van de ABSG / ABCIG (+ naam van de groep). Het lidmaatschap van AXXON wordt vermeerderd met € 50 per ABSG / ABCIG  waarvan u lid wenst te worden. Deze € 50 wordt doorgestort naar de ABSG- / ABCIG-kas voor haar werkingsmiddelen.

Bent u nog geen AXXON-lid?

Dan kunt u via het invulformulier snel en eenvoudig lid worden van AXXON en een of meerdere ABSG's of ABCIG's.

Lid worden van een klinische interessevereniging

Sommige ABCIG's worden gerund door een aparte klinische interessevereniging. In sommige gevallen kunt u ook van deze organisaties lid worden.

 

  • WVVK