Axxon Belgian Clinical Interest Groups

Dinsdag 19 december 2017 was een heuglijke dag: de samenwerkingscontracten tussen Axxon Physical Therapy in Belgium, een aantal klinische interesseverenigingen en erkende kinesitherapeuten die hun deeldomein vertegenwoordigden, werden ondertekend en vormen nu de Axxon Belgian Clinical Interest Groups (ABCIG) !

Na een analyse van wat er op het werkveld bestaat en het oprichten van de Bijzondere Beroepsbekwaamheden (BB) wenst Axxon haar opdracht uit te voeren als vertegenwoordiger van ALLE kinesitherapeuten, ongeacht hun professionele interesse.

Het doel van deze ABCIG's is om binnen Axxon, de enige erkende beroepsvereniging, een overlegplatform op te richten voor elk (sub)domein van de kinesitherapie.  Teneinde deze subdomeinen optimaal te kunnen verdedigen heeft Axxon experts nodig die stevige dossiers samenstellen om voor te stellen aan de overheid. Het is binnen de ABCIG's dat deze dossiers zullen ontstaan.  Anderzijds dienen de ABCIG's als platform voor onze leden: specifieke peer-reviews zullen georganiseerd worden, specifieke verwachtingen of problemen zullen besproken worden.

Volgende ABCIG's werden opgericht:

  • ABCIG Manuele Therapie/Mathera
  • ABCIG pediatrische kinesitherapie/Kinepedia
  • ABCIG perinatale en pelvische reëducatie/BICAP
  • ABCIG mentale gezondheid en psychomotorische kinesitherapie
  • ABCIG geriatrie
  • ABCIG fasciale kinesitherapie
  • ABCIG sportkinesitherapie (opgericht in 2018)

Alles wordt nu in gereedheid gebracht om zo efficiënt mogelijk te functioneren. Het onderdeel van deze website dat gewijd is aan deze ABCIG's is momenteel in aanmaak.

Indien u deel wenst uit te maken van deze ABCIG's en aldus deel te nemen aan de verdediging van uw bijzondere beroepsbekwaamheid, neem dan contact op met het Infopunt voor de praktische modaliteiten.

Word lid van Axxon Belgian Clinical Interest Group of ABCIG!

U geniet dan van een aantal voordelen

Wat zijn de voorwaarden om lid te worden van een ABCIG?

Praktisch?

 

 

 

  •