Wie is AXXON?

AXXON is de Belgische beroepsvereniging voor kinesitherapeuten, die in 2009 voortvloeide uit een fusie van het voormalige Nationaal
Kine­sitherapeutenkartel en de Algemene Kinesitherapeutenvereniging van België.

De nationale koepel AXXON, Physical Therapy in Belgium houdt zich voor­namelijk bezig met beroepsverdediging in verschillende raden en commissies. Daarnaast werden er twee vleugels opgericht: AXXON, Qualité en Kiné­sithérapie voor het Franstalige landsge­deelte en AXXON, Kwaliteit in Kine­sitherapie voor het Nederlandstalige landsgedeelte. De twee vleugels hebben als opdracht de praktijkorganisatie van de individuele kinesitherapeut te bege­leiden en het dagelijks contact met hen te onderhouden.

AXXON staat voor dynamisch, krachtig, éénduidig, voor alle taalgemeen­schappen. Het fonetische refereert naar een uitloper van een neuron, namelijk een axon. Dit is een primair element van informatieoverdracht binnen het zenuwstelsel. Dit wordt onderstreept door de dubbele X, extra-large. Kortom, AXXON is voor iedere collega, voor elke sector waarin de kinesitherapeut werkzaam is.

Op 15 december 2009 werd AXXON, Physical Therapy in Belgium erkend als representatieve beroepsvereniging door het RIZIV.

  • WVVK