Suïcidepreventie

Kom uit je Kop

Mannen staan vaak voor mentale uitdagingen zoals stresserende levensgebeurtenissen of psychische problemen. Het stereotype beeld dat je als man 'sterk moet zijn' helpt mannen niet vooruit. Ook zij hebben baat bij een betere bespreekbaarheid van stress en psychische problemen en behoefte aan een meer ondersteunende omgeving. Met 'Kom Uit Je Kop' willen we mannen en hun omgeving aanmoedigen om open te communicerenspreken over mentale moeilijkheden en sneller de stap naar hulp te zetten.

In deze samenleving moeten mannen omgaan met hoge verwachtingen op financieel, professioneel en relationeel vlak. Soms meten mannen ze zich aan een soort ‘gouden succesideaal’ waardoor sociale tegenslagen zoals bijvoorbeeld een ontslag of een scheiding hun eigenwaarde en mentale gezondheid zwaar kan treffen. Voor sommige problemen waar mannen tegenaan lopen is er bovendien weinig aandacht, zoals bijvoorbeeld een lagere kans op hoederecht of het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Dit wordt maar weinig (h)erkend, waardoor mannen soms niet als slachtoffer gezien worden. 

Doordat men als man vaak minder snel snel geneigd is om te praten over problemen of hulp te zoeken, kan men vervolgens heel geïsoleerd geraken met hun problemen. Toch sta je er ook als man niet alleen voor. Steun zoeken en bieden, maakt je sterker.

Daarom lanceert VLESP de campagne 'Kom Uit Je Kop' om psychische problemen bij mannen uit de taboesfeer te halen en mannen (en hun omgeving) aan te moedigen 'uit hun kop' te komen en hulp te zoeken op de manier die het best bij hen past. 

Bekijk de getuigenissen van Ivo, Patrick, Cedric en Johan. Allen kwamen ze in aanraking met zelfdoding. In deze video's vertellen ze hoe ze hiermee zijn omgegaan.

Bekijk de hele campagne www.komuitjekop.be

 

  • WVVK