Burn-out

Als ondernemer uitkomen voor een burn-out is nog altijd taboe. Hoog tijd om dat taboe te doorbreken. Want als ondernemer het probleem durven te benoemen, is de eerste stap richting voorkomen. Het project ‘De Veerkrachtige Zelfstandige’ is een initiatief van UNIZO, opleidingsinstelling Integraal en socialedienstengroep Liantis en richt zich exclusief op zelfstandigen.

Bevlogenheid, een troef maar soms ook een valkuil

Zelfstandigen zijn ondernemers, doeners. Zij zijn hun eigen baas, kunnen vaak autonoom werken en zelf de richting bepalen waarheen ze gaan. Zij zijn erin geslaagd een eigen zaak uit te bouwen die aansluit bij hun vaardigheden en interesses ? Dat verklaart de dynamiek en bevlogenheid van vele ondernemers.

Mooi toch ? Maar toch opletten geblazen. De kwaliteiten die van iemand een succesvol ondernemer maken, kunnen hem of haar ook in de problemen brengen. Een drukke agenda brengt stress teweeg. En dat is op zich goed, want die stress helpt ons om veel werk te verzetten. Maar te veel stress is gevaarlijk. Dan geraakt de energiebalans verstoord en werkt stress averechts. Als je niet oplet, kom je in een negatieve spiraal die je normaal functioneren belet. Dan loert burn-out om de hoek.

De werkbaarheidsmonitor van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) uit 2016 gaf al aan dat maar liefst 42,8 % van de zelfstandigen de werkdruk problematisch vond en dat voor 26,6 % het werk emotioneel belastend was.

Een specifieke aanpak gericht op zelfstandigen

Stress en burn-out zijn de voorbije jaren uitgegroeid tot de tweede meest voorkomende oorzaak van arbeidsongeschiktheid, ook bij zelfstandigen. Om burn-out in de werksituatie tegen te gaan, konden organisaties uit verschillende sectoren een pilootproject indienen bij de minister van Sociale Zaken. Eén van deze pilootprojecten richt zich exclusief op zelfstandigen. Dat is het project ‘De Veerkrachtige Zelfstandige’, een initiatief van zelfstandigenorganisatie UNIZO, opleidingsinstelling Integraal en socialedienstengroep Liantis.

Met dit project willen deze organisaties zoveel mogelijk zelfstandige ondernemers ondersteunen en versterken om stress en burn-out te voorkomen en te bestrijden. Concreet focust het project zich onder meer op een brede sensibiliseringscampagne, specifieke tools, opleidingen, ontbijtsessies en  individuele begeleidingen. Dit alles op maat van de zelfstandige ondernemer en onderbouwd door recent wetenschappelijk onderzoek. Met dit pilootproject willen de drie betrokken partijen ook het beleid ondersteunen. Het project biedt immers de kans om een traject uit te dokteren dat past binnen het door UNIZO voorgestelde “gezondheidsbudget” dat ter beschikking zou worden gesteld van de zelfstandige om gedurende de loopbaan investeringen te kunnen doen inzake preventie en re-integratie in geval van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wil het project ook ingaan op praktische problemen waar zelfstandigen mee kunnen worden geconfronteerd als ze te maken krijgen met (dreigende) burn-out.

Wens je meer informatie? Dan kan je die steeds vinden op de website www.burnouting.be.

 

Een beetje stress is helemaal niet erg, en zelfs gezond. Maar wanneer spreek je van chronische stress, en hoe kan dit uiteindelijk leiden tot een burn-out? Psycholoog Yuna van den Adel legt dit haarfijn uit en vertelt ook hoe je chronische stress en een burn-out kan voorkomen en behandelen.

Beluister de podcast

  • WVVK