Lokale navorming

Kringactiviteiten

Een kring creëert een gevoel van solidariteit en bevordert onderlinge contacten (overleg, discussies, uitwisseling ideeën en ervaringen). Regelmatig worden in kringverband ook navormingsactiviteiten georganiseerd, met eventuele accreditering. Wetenschappelijke lezingen, contacten met andere lokale zorgverleners/specialisten, peer reviews, ... Via de kring word je voornamelijk op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen in het beroepsveld. 

De kringen van AXXON staan garant voor een uitstekende wisselwerking en bieden een goed gestoffeerd wetenschappelijk programma, en dat allemaal in je eigen regio. 

Neem hier een kijkje naar alle kringen

LOKK-groepen

Navorming kan ook via een LOKK, die staat voor een lokale kwaliteitsgroep van kinesitherapeuten. Een LOKK is groep van kinesitherapeuten die lokaal overleg plegen onder leiding van een moderator. Dit met als doel elkaars kwaliteit te verhogen.

Deze LOKK-groepen zijn tot stand gekomen binnen het kader van de kwaliteitsbevordering voor kinesitherapeuten en worden als tool zeer belangrijk ervaren omdat de mogelijkheid bestaat hierbij de kwaliteit te evalueren. Het gaat immers om een kleine groep kinesitherapeuten en er worden vragenlijsten gehanteerd die de kwaliteit effectief kunnen meten.

Een LOKKgroep kan twee soorten activiteiten organiseren:

  1. Een peer review met een specifieke pathologie als onderwerp. De deelnemers vullen 3 vragenlijsten in.
  2. Een gewone LOKKactiviteit met andere kine-gebonden onderwerpen. De deelnemers vullen 1 vragenlijst in.

Een LOKKgroep kan ontstaan in de schoot van een kring, maar kan even goed buiten een kring tot stand komen (bv. in functie van een specifieke bekwaamheid). Eigenlijk kan elke kinesitherapeut met een PE-online portfolio een LOKK opstarten.

Meer informatie bekom je op de website van Pro-Q-Kine.

AXXON voorziet rond enkele thema's woord en beeld dat je meteen kan gebruiken om met collega's in overleg te gaan. 

1. Medisch kinesitherapeutisch overleg (MKO)

AXXON, Domus Medica en Huis voor Gezondheid zijn in 2019 een project opgestart om de samenwerking tussen huisartsen en kinesitherapeuten aan te moedigen. Samen hebben we de ‘handleiding voor een kwalitatief lokaal overleg tussen huisarts en kinesitherapeut’ ontwikkeld. In deze handleiding behandelen we diverse thema’s. De thema’s zijn gebruiksklaar en onmiddellijk inzetbaar om een overleg mee te organiseren en te structureren. Hier vind je al het materiaal.

2. Bewegen Op Verwijzing (BOV)

Bewegen Op Verwijzing toont mensen met een gezondheidsrisico een weg naar een actiever leven met behulp van professionele coaching en een beweegplan op maat, en dat tegen een lage kostprijs. AXXON heeft samen met Gezond Leven een Peer review uitgewerkt om de kinesitherapeut hierin nog meer wegwijs te maken, met tal van beeldmateriaal

  • WVVK