Preventie vanuit ABCIG's / ABSG's bekeken

                                  

Het onderwerp van deze week is ‘preventie’. We gaan voor een multidisciplinaire aanpak, waarbij we elke dag een ander preventie-thema in de kijker zetten. We hebben ook onze interessegroepen aangesproken om hun visie over preventie toe te lichten. Hoe gaan zij daar in hun specifiek domein mee om? Je lees het allemaal hieronder.

Vergeet niet dat AXXON u nodig heeft om deze subdomeinen optimaal te kunnen verdedigen en te vertegenwoordigen. Bent u nog geen lid van een ABSG of ABCIG, maar is uw interesse nu wel geprikkeld door onderstaande informatie? Neem zeker eens hier een kijkje en sluit je aan! 

ABSG PERINATALE EN PELVISCHE REËDUCATIE/BICAP

Hoewel pelvische reëducatie en perinatale kinesitherapie, domeinen zijn waarin patiënten voornamelijk op symptomatische basis (urinaire/ faecale incontinentie, verzakkingsklachten, seksuele klachten …) doorverwezen worden, is het van primordiaal belang daarnaast de preventieve maatregelen toe te lichten. Deze preventieve maatregelen, kunnen namelijk in belangrijke mate continentie of verzakkingsklachten op lange termijn verminderen of zelfs voorkomen. Deze preventie begint al op jonge leeftijd. Het meer en verder correct informeren van niet alleen de omgeving van het kind maar ook het kind zelf, o.a. via school, hobby’s … is een belangrijk werkpunt voor de toekomst. 

Lees meer...

ABSG PEDIATRISCHE KINESITHERAPIE / KINEPEDIA

Het kind, het centrale aandachtspunt van de pediatrische kinesitherapeuten, is een fysisch, cognitief, psychologisch en sociaal wezen in ontwikkeling. Preventie is een sleutelelement om te voorkomen dat een probleem op een van deze vier domeinen ontstaat of verergert. Vroegtijdige opsporing en interventie kunnen het risico op een handicap verminderen en de mogelijkheid tot remediëring vergroten (ICF). Daarom heeft de pediatrische kinesitherapeut een cruciale rol te spelen bij opsporing, screening en preventie. 

Movekids.be, ontstaan vanuit de ABSG Kinepedia, lanceerde onlangs een campagne om baby’s meer op de buik te leggen aan de hand van een flyer en poster: “De magie van buiklig”. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen tegenwoordig te weinig bewegen.  Iedereen weet dat bewegen cruciaal is ter preventie van verschillende gerelateerde aandoeningen, zoals obesitas, cardiovasculaire aandoeningen, etc.

Kinepedia is van plan in de toekomst nog andere projecten te lanceren over de motorische ontwikkeling van kinderen. Deze zullen allemaal onder de overkoepelende naam ‘movekids’ gelanceerd worden. Meer info vind je op movekids.be.

Materiaal:

 

Lees meer...

ABSG MATHERA

Preventie! Het zou fout zijn om preventie in al zijn vormen geen plaats te geven binnen de kinesitherapie. Maar wat wordt verstaan onder preventie? Is dat de promotie van een gezonde levensstijl en het bevorderen van een goede gezondheid? Is dat het streven naar een afbouw van curatieve gezondheidszorg in het voordeel van vroegtijdige detectie en het daardoor meer voorkomen van (minder gunstig evolueerde) aandoeningen? In het eerste geval kan dit door elke (algemene) kinesitherapeut gegeven worden, in het tweede geval opent dit (extra) opportuniteiten voor collegae met een Bijzondere Beroepsbekwaamheid. Willen we voorkomen dat de kost van gezondheidszorg uit de pan swingt en willen we de impact daarvan verminderen op de maatschappij, maar eveneens op elk individu, dan is preventie een absolute must.

Lees meer...

ABCIG KINESITHERAPIE BIJ OUDEREN

Teveel ouderen onderschatten het probleem en zijn zich niet bewust dat voorkomen mogelijk is. Gedachten zoals “ik ben te oud geworden”, “er is niets meer aan te doen” of “vallen overkomt mij niet” zorgen ervoor dat ouderen niets doen aan hun valrisico. Misschien klinkt dit bekend in de oren? Het is dan ook van groot belang om vallen ernstig te nemen en tijdig te starten met maatregelen. Een val is immers snel gebeurd. Als kinesitherapeut moeten wij daarvoor preventief werken. Het risico op vallen kan men gelukkig eenvoudig verkleinen. Gewoon, met wat kleine aanpassingen in de woning en aandacht voor de conditie en gewoontes. Immers, hoe ouder men wordt, hoe groter de kans om te vallen. Daarentegen, hoe jonger men start met preventie, hoe lager het valrisico.

Lees meer... 

ABCIG FASCIALE KINESTHERAPIE

De ABCIG fasciale kinesitherapie neemt deel aan de Week van de Preventie met een filmpje waarin je een idee krijgt van  onze benaderingswijze om rugklachten te voorkomen. De sensomotorische reëducatie die eigen is aan onze benadering gaat zowel het fysieke als het psycho-emotionele aspect van de opkomende rugklachten behandelen. Kenmerkend voor de oefeningen is dat ze traag worden uitgevoerd. De bewustwording opent ook wegen naar een psycho-educatie waarbij de patiënt zijn stressniveau leert beheren.

Klik hieronder om het filmpje te bekijken. 

Bekijk de video...

  • WVVK