World Physiotherapy

Doelstelling

Het belangrijkste doel van World Physiotherapy is de promotie van de kinesitherapie op wereldschaal en haar taak is het verbeteren van de algemene volksgezondheid:

  • vertegenwoordiging van het beroep van kinesitherapeut op internationaal vlakaanmoedigen van hoge standaarden van kinesitherapeutisch in onderzoek, opleiding en praktijkvoering
  • ondersteunen en aanmoedigen van communicatie en uitwisseling van informatie tussen de Regio’s en ledenverenigingen van het WCPT
  • medewerking met internationale en nationale organisaties
  • aanmoedigen van de oprichting van verenigingen voor kinesitherapeuten en de geschikte nationale verenigingen ondersteunen om de situatie van de kinesitherapeuten te verbeteren
  • het organiseren van tweejaarlijkse internationale congressen voor kinesitherapeuten
  • het annoteren van sociale en politieke elementen betreffende gezondheid
  • alle wettelijke akten stellen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de Confederatie.

Lees hier het jaarverslag

Nut van het lidmaatschap

Bijna wekelijks komt op het secretariaat van AXXON informatie van World Physiotherapy, de European Region World Physiotherapy of van de subgroepen. Uitgewerkte World Physiotherapy-dossiers over opleiding, directe toegang, guidelines, migratie, ICF, specialisaties en ‘Evidence Based Physical Therapy’ zijn een aantal voorbeelden van welkome bronnen van kennisoverdracht. Hierdoor kan AXXON argumenten gebruiken waardoor discussies met de overheid door deze informatie kunnen onderbouwd worden. Het over de grenzen heen kijken en het uitwisselen van wetenschappelijke en praktijkgebonden informatie is van zeer grote waarde.

 


E-news

Via diverse kanalen informeert, verdedigt en vertegenwoordigt World Physiotherapy het beroep op internationaal vlak.

  • Lees hier het laatste nieuws vanuit World Physiotherapy.
  • Lees hier het uitgebreide verslag van de General Meeting 2019 en het aanpalende congres, dat georganiseerd werd in Genève.

Contact World Physiotherapy

Contactgegevens van de vertegenwoordiging van World Physiotherapy in België.

Office

 

Primary contact

Imperiastraat 16
1930 Zaventem
Tel:  +32 2 725 27 77
Fax:  +32 2 725 30 76
axxon@axxon.be
 

 

Tim Németh

International Relations Officer

tim.nemeth@axxon.be

Mobile: +32 (0)496 18 22 28

World Physiotherapy

Unit 17
Empire Square
London SE1 4NA
United Kingdom

Tel:+44 (0)20 8159 5130
Email: info@world.physio
Website: https://world.physio/

 

  • WVVK