Preventie bij Obesitas

Op 4 maart was het Wereldobesitasdag. Het belang van preventie werd daarbij enorm onderstreept. Omdat ook kinesitherapie daarin een belangrijke rol speelt, nemen we met het preventieteam van AXXON deze maand obesitas eens onder de loep!


Wat weten we erover*

Enkele cijfers
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) komt obesitas sinds 1975 drie keer vaker voor.

 • In 2016 leden 1,25 miljard volwassenen aan overgewicht (BMI tussen 25 en 30).
 • 650 miljoen volwassenen kampten in datzelfde jaar met obesitas (BMI hoger dan 30).
 • In 2020 hadden 39 miljoen kinderen onder de 5 jaar overgewicht of obesitas.

De WHO besluit dat meer mensen sterven van overgewicht en obesitas dan van ondergewicht, maar ook dat preventie mogelijk is.

Wat weten we zeker over obesitas?

Het blijft het debat voeden of we obesitas als ziekte moeten beschouwen, of als een gevolg van een gedragspatroon dat tot overconsumptie leidt. Over twee zaken bestaat echter geen twijfel:

 • (Langdurige) obesitas kan op termijn een aantal gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals diabetes, hart- en vaatziekten en kanker.
 • De behandeling van obesitas is in theorie eenvoudig, namelijk minder energie opnemen dan je lichaam verbruikt. Maar in de praktijk is het aartsmoeilijk en zeer complex.
  • Verschillende studies tonen aan dat 5 jaar na gewichtsverlies de meeste kilo’s er weer aankomen (5).
  • Dat betekent in de praktijk dat preventie van overgewicht en obesitas van essentieel belang is, zeker bij kinderen en jongvolwassenen.
  • Op Wereldobesitasdag wordt preventie ook benadrukt. In de praktijk betekent dat een beter leefmilieu creëren met gezonde voeding en lichaamsbeweging.

Kinesitherapie bij obesitas 

Prof. Dr. Dominique Hansen (UHasselt): Obesitas sarcopenie wordt gekenmerkt door spierzwakte en spiermassaverlies bij een persoon met een BMI >30 kg/m² en is een progressieve medische aandoening. Hoewel er nog steeds discussie heerst over de juiste diagnosestelling, vermoedt men dat 5-10% van alle obese individuen dit syndroom hebben. Obesitas sarcopenie is een toestand die de prognose ernstig aantast (significante verkorting van de levensverwachting), en dient dus tijdig vastgesteld te worden en behandeld. In de behandeling van obesitas sarcopenie raadt men een combinatie aan van uithoudingstraining, krachttraining, matige calorierestrictie en supplementatie. Niettemin is nog veel onderzoek vereist om de behandeling van obesitas sarcopenie te optimaliseren. Een multidisciplinaire aanpak blijkt noodzakelijk.

Meer hierover lezen? Lees ons tijdschrift AXXON Exclusief van december 2020 rond voeding en kinesitherapie! 

KineCoach

Al jaren kunnen kinesitherapeuten opleidingen volgen om een KineCoach te worden, met specifieke vakkennis over een bepaald gebied. 

Hierbij horen ook de twee modules KineCoach Obesitas bij kinderen en adolescenten en Obesitas bij volwassenen. Interesse in deze bijscholing? Bekijk hier het cursusschema!

Bewegen Op Verwijzing

Uiteraard is het nog steeds beter om obesitas te voorkomen. Stap daarom mee in het Bewegen Op Verwijzing-verhaal. 

Lees er alles over op deze webpagina.


* Bron: Gezondheid en Wetenschap: Is obesitas een ziekte - Patrick Mullie

 • WVVK