Voor loontrekkenden

AXXON zet zich in voor loontrekkende kinesitherapeuten

Het is onze kernopdracht en grootste wens om ALLE kinesitherapeuten het gevoel te geven dat ze zich vertegenwoordigd (en begrepen) voelen door AXXON. Hoe meer mensen AXXON vertegenwoordigt, hoe sterker we staan als beroepsvereniging in de onderhandelingen met de overheid (Vlaams en federaal) en met andere beleidsmakers in een voortdurend bewegende gezondheidssector. Zo kan AXXON de beslissingen beïnvloeden en de belangen van de kinesitherapeut beter verdedigen. Sinds kort buigt zelfs een hele werkgroep zich over de problematiek die kinesitherapeuten in instellingen ondervinden, zoals de IFIC-barema's en het VIA6-akkoord. 

Er zetelen nu verschillende bestuursleden in de Raad van Bestuur van AXXON, Kwaliteit in Kinesitherapie met een specifieke kennis over instellingskinesitherapie. Samen met hun ervaring en frisse ideeën, doorbreekt AXXON de vicieuze cirkel die er heerste tussen de beroepsvereniging en de kine's op de vloer van de instellingen. Weinig aangesloten loontrekkenden zorgde ervoor dat AXXON weinig weet had van de problemen die er speelden, waardoor er niet aan gewerkt kon worden op beleidsniveau, waardoor mensen op hun beurt zich niet vertegenwoordigd voelen. Daar willen we dus nu vanaf ! We zijn gelanceerd, nu moet er enkel nog op snelheid gekomen worden door een groter aantal aangesloten loontrekkende kinesitherapeuten. Voor slechts €100 kan je een lidmaatschap aangaan. Lees via de knop hieronder nog meer over alle voordelen en steun je beroep! 

Sluit je aan bij AXXON

Wat heeft AXXON voorlopig al uitgebouwd?

Momenteel zijn er verschillende werkgroepen uit de grond gestampt om aan ieders noden te voldoen: ziekenhuis, woonzorgcentra, en buitengewoon onderwijs. In het eerste jaar dat de werkgroepen bestaan, is er zeker en vast niet stil gezeten. Peer reviews en discussiegroepen, intensieve communicatie met de koepelorganisaties en de overheden, een volledig hoofdstuk aan loontrekkenden gewijd in ons meerjarenplan aan het RIZIV, enquêtes, en een universitaire studie, ... Het is maar een greep uit wat er achter de schermen is gebeurd.

Lees hier meer over alle acties die AXXON heeft opgezet om de loontrekkende kinesitherapeuten te ondersteunen. 

Congres 

Op 1 april 2022 werd een congres georganiseerd onder auspiciën van AXXON, speciaal gericht naar de instellingskinesitherapeuten. Op het programma: 

  • Stavaza BelRAI
  • Kwaliteit en zelfzorg voor het zorgpersoneel 
  • Preventie: de negatieve gevolgen van immobilisatie en bewegingsarmoede 
  • Functieprofielen en IFIC 
  • Samenwerking ELZ en ziekenhuizen 
  • Verkenning van het zorglandschap voor kinesitherapeuten 
  • Specifieke onderwerpen rond bv. WZC 

Lees hier onze visie op instellingskinesitherapie nog eens na: 

  • WVVK